Vedkommende har kjent smitteveg og var i karantene på testtidspunktet. Smitten medfører ikke nye innbyggere i karantene.

Det er utført 65 pcr-tester og fem hurtigtester siste døgn.

Kommuneoverlegen vil samtidig informere om følgende rundt vaksine:

  • Det er svært viktig at du som har fått vaksine i annen kommune, går inn og takker nei på www.c19.no når du får sms om time. Det holder ikke å ignorere timebestilling. Hvis du må bytte (helst unngå dette) time, må du inn på nettsiden og avbestille. Da får du ny time om en stund.
  • Vaksinepersonalet får en del henvendelser om prioritering av vaksine og særlig om lærere nå skal prioriteres. Kommuneoverlegen svarer: "Vi har ikke mottatt retningslinjer på dette fra staten. Det er bare informasjon via media hittil. Vi er likevel allerede i gang med å kartlegge antall dette gjelder i Vennesla kommune. Vi kartlegger antall ansatte under 50 år i skoler og barnehager i Vennesla kommune via rektorer og styrere. De som er over 50 år er eller vil snarlig bli kalt inn via det ordinære systemet. Det vil trolig bli arbeidskommunen som får vaksinasjonsansvaret, slik det har vært med helsepersonell, hvis denne prioriteringen blir aktuell.Dessverre har vi ikke videre informasjon om dette ennå, men vi starter kartlegging og planlegging. Vi vil informere fortløpende om hvordan dette blir organisert. Den enkelte skal ikke foreta seg noe nå."