Mestringsfølelse og deltakelse og samhold er viktig for nesten alt godt i livet, og i fjor da pandemien herjet som vers, malte barna flotte plakater med «Alt bli bra».

Det gjorde de over hele verden, men i Vennesla tok barnehagene det enda litt videre. De fikk kontakt med kunstner Anna Berthelsen. Hun så Venneslas røde og gule herredshus, hun hørte om Grønn Urban Bygd, hun tenkte på virus og vitaminer som bittesmå elementer, og at vi alle er en bit av en stor felles fortelling. Det endte med installasjonen og spiralen «Lekende Vitaminer» utenfor Kulturhuset.

800 barn og ansatte malte hver sine steiner. Én ble igjen i barnehagen og to ble en del av det store fellesskapet og spiralen i sentrum. Egentlig helt fantastisk symbolikk om hvordan hver og en av oss er forskjellig, men også hører sammen.

Minner fra åpningen i fjor
Minner fra åpningen i fjor

Paviljongen blir kunstinstallasjon

- Og nå skjer det igjen. Nå er finansieringen i orden. «Lekende Vitaminer» skal bli et fast kunstverk i Sentrum. Det skal installeres i Paviljongen foran Herredshuset, der så mange hundre ferdes hver dag – rett ved lekeparken, forteller Bess Thormodsæter, barnehagerådgiveren som sammen med Anita Kverneland var initiativtaker til prosjektet.

Hun understreker den varige verdien. Ikke bare vil «Lekende vitaminer» tilføre Sentrum en ny attraksjon og forskjønne området. Det gjør også noe med alle barnehagebarnas identitet og selvfølelse.

-Tenk den mestringsfølelsen når Venneslas barn kan gå til sentrum og si: «Det var jeg med på å skape». «Jeg var med på å utvikle Vennesla». Det gjør noe med oss alle, sier Bess Thormodsæter, som håper det kan bli flere liknende prosjekter i årene som kommer.

Samskapingskunstverk

Kommunen bruker litt penger, men ellers er det sponsorene Sparebanken Sør, Hydro Vigeland Brug og Vennesla Entreprenørforretning VEF som gjør dette mulig!

Lekende vitaminer skal henge i vajere rundt Paviljongen. Det kommer også noen spektakulære Led-lys som vil lyse opp kunstverket og virkelig løfte området. Park-og idrett planter rundt Paviljongen og helheten vil til sammen understreke Vennesla som Grønn Urban Bygd. På bakken rundt skal det plantes løkblomster.

Plassen er i dag et naturlig møtested for svært mange av bygdas innbyggere. Paviljongen er også scene for mange hundre aktører i løpet av året. Å få «Lekende Vitaminer» hit vil utvikle denne delen av sentrum videre og vil styrke området som helhet.

Kunstner Anna Berthelsen sier dette:

-«Lekende Vitaminer» er et samskapings kunstverk for folket, med et stedrelatert fokus, der helse, samhandling, barns synlighet og medvirkning står i fokus. Vennesla kommunes identitet og visjon GRØNN URBAN BYGD preger hele prosjektet. Verket er unikt og skapt med inspirasjon fra Venneslas historikk, nåtid og fremtid, det har blitt tatt hensyn til farger og uttrykk i bebyggelse, grønt arealet og lekeplass i nærliggende område. Lekende vitaminer vil vitalisere og gi Paviljongen og nedre torv et betydelig løft.

Dette var verdiene «Lekende Vitaminer» baserte seg på, og som nå vi kan bli varig minnet om:

  • MANGFOLD: Likheter og ulikheter utfyller hverandre og skaper en felles helhet.     
  • MESTRING: Hvert barn skal lykkes og føle seg stolt over å delta med sin stein i helheten.

Kunstverket kommer på plass i høst. Dette er framdriftsplanen:

  • Før sommerferie: Boring av stein hos VEF.                                                                          
  • Uke 32-33: Flekking av stein det er boret.
  • Sortering, komposisjon, tre steinene på vaier                                                                                                                                      
  • Uke 34: Boring av hull i limtre og betong for øyeskruer
  • Uke 34-35: Montering av varierer med stein i Paviljongen
  • Til høsten: Montering av lys. Montering av skilt med beskrivelse av samskapings kunstverket, deltakere, samarbeidspartnere og sponsorer