Alle berørte foreldre og foresatte har fått egen info fra rektor Frode Aarøe.

Det var i helga en ansatt varslet om mulig smitte, etter at vedkommende fikk symptomer etter smitte i nært miljø. Rektor og kommuneoverlegen valgte derfor å innføre midlertidig karantene for hele første trinn ved Hunsfoss skole til situasjonen var avklart, selv om de rent formelt ikke var å regne som nærkontakter på dette tidspunkt.

Nå er smittesituasjonen avklart og det er dokumentert at vedkommende har blitt smittet. Mandag har skoleledelsen og kommuneoverlegen derfor gått nøyere gjennom behovet for tiltak i tråd med smittevern-rådene og fått oversikt over nærkontakter. Konklusjonen er altså at en klasse går i karantene, mens fire øvrige ansatte er å regne som nærkontakter og derfor også går i karantene. 

Øvrige klasser og trinn har normalt drift etter gult nivå, slik alle barneskolene i Vennesla har. Det settes inn virkarer for de ansatte i karantene, der det er behov for det.

Rektor Frode Aarøe roser den ansatte:

- Vedkommende har veldig raskt og tidlig reagert på mistanken og meldt fra. Det kan ha hindret en større smittespredning. Det er all grunn til å rose og takke den ansatte for virkelig ansvarsfull opptreden, sier Aarøe.

Som noen minnes, hadde vi før jul en likende karantenesituasjon ved Vennesla skole, da etter at elev var smittet. Også den gang var svært rask reaksjon  en viktig grunn til at smitten ikke spredte seg til flere på skolen. Karantene ble innført svært tidlig.

Disse to tilfellene understreker hvor viktig det er at alle reagerer tidlig ved symptomer eller mistanke.