Der er ikke ofte man finner dem på kontoret. Som regel er de ute for å bistå, veilede og hjelpe en eller flere lærere eller elever ute i Venneslas åtte skoler.

- Jeg håper jo at jeg greier å hjelpe flere enn en, smiler Therese Knapstad når vi kommenteter Lindgren-sitatet på veggen.. Hun vet godt at hun har greid det – mange ganger.

Ole Kristian og Therese er så heldige å ha ganske mange små juveler i minneboka etter hvert.

- Noen må gjennom mye

Av og til treffer de elever igjen, barn det gikk bra med tross alt. Noen har de gått og tenkt på. Det var barn som gjorde inntrykk og som de ikke glemmer. Det kan gå år – og så plutselig viser det seg at den lille gutten ble håndverker og jenta uten selvtillit kom over i nye spor og jobber i helsevesenet.

-Det vil helst går bra, men det er noen som må gjennom veldig mye tøft og mange omveger for å finne vegen sin i livet, sier Ole Kristian med over 11 års erfaring fra mobilt team.

Mobilt team er finansiert med noen prosenter fra hver av de åtte skolenes budsjetter. Therese og ole Kristian jobber mye med å bistå lærere. Mye handler om veiledning og støtte og bistand. De er også med i enkelt-klasser eller følger enkeltelever tett.

-Jeg har et lite småbruk på Klepp. Det bruker vi en del. Jeg har med meg noen elevgrupper opp der. Noen har gått av å få brukt kreftene på litt andre ting enn å være i klasserommet, sier Ole Kristian.

Store klasser bedre enn små

Akkurat nå foregår den store debatten om hvor store klasser og hvor mange skoler vi skal ha i Vennesla. Therese og Ole Kristian sier dette:

- Det er en myte at små klasser er så bra. Klassene bør være på mellom 20 og 25 elever. Det er mye bedre med to lærere på 25 elever enn én på åtte. Da kan vi se den enkelte bedre. Du kan jo tenke deg jenta eller gutten som faller utenfor i en klasse på syv elever. Det er så lite å spille på både ressursmessig og miljømessig.

- Hvis alle var helt like, kan vi ha små klasser med en lærer bak et kateter. Den skolen har mange av oss vokst opp med. Noen elsker den, andre har bare vonde minner.  Vi må utvikle en skole hvor vi har fleksibilitet og fag-ressurser som kan flyttes og settes inn der de trengs mest. Det er jo det enkelte barn vi er til for, sier Therese og Ole Kristian.

Det blir ikke lettere å drive skole, det blir stadig mer krevende. Vi lever i en tid med store endringer – og det påvirker også skolen i stor grad. Det er mye press på de unge.

- Det er også mange unge som trenger mer voksenkontakt og som trenger at skolen har tid til å se dem, sier Ole Kristian.

Lære seg å vinne og tape

-Noen snakker om curlingforeldre og at skolen i dag må takle mange barn som rett og slett ikke kan oppføre seg?

- Vi ser alle varianter av foreldre, og ingen av oss er vel helt perfekte. Generelt skulle vi nok ønske at flere så verdien av robusthet. Hvis barn lærer seg å bli gode tapere og gode vinnere, er mye gjort, sier Therese.

Ole Kristian snakker om teoritrykket. Det er ikke alle som passer til å sitte stille og lære teori.

- Du kan jo tenke deg hvis du gikk på jobb hver dag – og kun opplevde mangel på mestring. Eller du kom på jobb og ingen snakket til deg. Noen barn har det sånn på skolen i årevis. Det har vært noen år med for stort teoritrykk, heldigvis endres dette i de nye læreplanene, sier han.

Det er her mobilt team kommer inn. Når ting låser seg eller blir for mye, kan Ole Kristian og Therese komme utenfra og låse opp og bistå. Noen ganger er de bare med som ekstra ressurs i klasserommet. Andre ganger følger de opp enkeltelever utenfor skolen i måneder og år.

Se den enkelte!

Noen ganger samarbeider de bare med en annen lærer, andre ganger er både barnevern, ppt-tjenesten og andre offentlige instanser medspillere.

Therese og Ole Kristian er opptatt av en skole som gir den enkelte tilpasset opplæring, som hjelper den enkelte til å mestre. Da er grunnlaget for et godt voksenliv lagt.

- Hvorfor må du på skolen hver dag hvis du aldri har det greit der og aldri opplever mestring? Er det ikke bedre å finne på noe annet en periode da? Skolen må kunne snu seg rundt for elevenes behov. For når et barn har det greit, føler seg inkludert og mestrer noe, kommer ofte resten av seg selv, sier Ole Kristian.

Therese og Ole Kristian har evnene som skal til for at barn blir sett, møtt og opplever trygghet. Det er dette det handler om når du skal forgylle noens barndom.