- Vi har smitten under kontroll også for den siste smittede personen, opplyser kommuneoverlege Per Kjetil Dalane.

Personen kom til Norge etter tre uker i hjemlandet. Vedkommende bor i Vennesla og arbeider i regionen. Personen gikk selv i karantene da han kom til Norge og har ikke vært i kontakt med noen mens test har vært til analyse. Søndag fikk han positiv test – og nå er han i isolasjon.

Nye nasjonale regler

Smitten er økende i hele Europa, også i Norge. Regjeringen innførte mandag ettermiddag nye og strengere smitteverntiltak.

Følgende nasjonale tiltak trer i kraft ved midnatt, natt til onsdag 28. oktober:

 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.
 • Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.
 • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.
 • Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Regjeringen foreslår å styrke kommunene når det gjelder kontroll med etterlevelsen av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere.

Statsminister Erna Solberg minner om at smitten stadig øker. Mens 300 ble smittet i uka i august, er tallet nå over 900 i uka. Bare i helga er ti nye på sykehus. Antall på sykehus er nå 54.

- Vi er stressa, bekymret og slitne, men vi kan bare løse denne pandemien ved å stå sammen og gjennomføre dugnaden, sier statsminister Erna Solberg.

Hun minner om at mange av de over 150 ulike smitteutbruddene rundt om i landet de siste ukene, handler om selskapeligheter i privat regi og at hver enkelt av oss treffer for mange ulike personer i løpet av en uke.

De nye reglene får foreløpig ikke konsekvenser for Kulturuka i Vennesla. Der er det ikke snakk om private sammenkomster, men offentlige arrangementer. 

Nye karanteneregler

Regjeringen strammer også inn karantenereglene for utenlandske arbeidstakere. Nyer regler gjelder fra midnatt lørdag 31. oktober. Tiltakene er som følger:

 • Utenlandske arbeidstakere fra det som EU kaller for røde land, vil ikke lenger få unntak fra karanteneplikten. EU definerer røde land som land med mer enn 150 smittede per 100 000 over 14 dager. Dersom mer enn 4 % i landet tester positivt, er grensen på 50 smittede per 100 000. De kan dermed ikke begynne å arbeide før karanteneperioden på 10 døgn er gjennomført. Denne endringen trer først i kraft ved midnatt natt til lørdag 31. oktober. Endringen har ikke tilbakevirkende kraft.
 • Øvrige arbeidstakere kan fortsatt få karantenefritak. Men her skjerpes også reglene inn: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Det tydeliggjøres også at arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når en er i fritidskarantene. Denne endringen trer i kraft ved midnatt natt til onsdag 28. oktober. Endringene har ikke tilbakevirkende kraft.

Vi er for slurvete!

Helsemyndighetene opplyser at mye smitte i Norge skyldes at folk ikke er nøye nok med de tre gode reglene:

 • Vask hendene
 • Hold avstand på én meter
 • Vær hjemme når du er syk

Statsminister Erna Solberg ber oss ta mer ansvar, og sier færre må møte hverandre. Vi må få ned antall ulike personer vi treffer hver uke.

Ordfører Nils Olav Larsen følger opp:

- Vi er fortsatt heldige i Vennesla. Vi har ikke ukontrollert smitte i kommunen. Men den øker ellers i landet og ellers i Euorpa. Jeg vil bare be alle om å fokusere ekstra på dugnaden og ansvaret vi har. Vi må få redusert smitte. Da er det bare en god løsning: Alle må bidra så godt de kan!