- Søknadsfristen er 1. oktober. Nå må lag, foreninger og ideelle organisasjoner finne ut hva de kan bidra med og sende en kortfattet søknad, sier SLT-koordinator Indira Derviskadic.

Kommunestyret har altså bevilget én millioner kroner. Pengene skal brukes til å øke barn og unges deltakelse i fritidsaktiviter og ferieaktiviteter.

Målgruppen er barn og unge i lavinntektsfamilier, men også familien kan inngå i målgruppen.

Det kan søkes om individuelle eller gruppeordninger som øker barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter og ferieopplevelser

Men det kan også søkes om ordninger/opplegg som stimulerer til rekruttering av barn, unge, ledere og som inkluderer foreldre.

Søknaden må inneholde:

  • Kort om organisasjonen
  • Beskrivelse av hva midlene skal brukes til, samt et enkelt budsjett hvor pengebruk framkommer
  • Kort om hvordan organisasjonen skal nå målgruppen
  • Fremdriftsplan for bruk av pengene

Søknadsfrist 1. oktober 2020.

Søknad sendes til post@vennesla.kommune.no

du kan også bruke vår edialog-tjeneste

For mer info: Indira Derviskadic mobil 454 69 964