- At de unge kan forholde seg til samme personer fra NAV hele veien og at vi tilbyr praktisk arbeid, er viktige grunner til suksessen, forteller Monika Monan, som er leder for «Teamet.

Monika Monan

Nasjonal konferanse

Resultatene til Teamet i Vennesla vekker nasjonal oppsikt. Til våren skal derfor Monan og hennes medarbeider Nemanja Resanovic delta på den nasjonale mulighetskonferansen i NAV. Det er første gang Vennesla blir representert der.

I løpet av tre konferanser,  en i Stavanger og to på Gardermoen skal Temaet-filosofien presenteres for hele landet.

- Et utrolig spennende oppdrag, og flott anerkjennelse av det vi har fått til i Teamet, sier Nav-leder i Vennesla, Rolf Velle.

38 av 42 endret kurs

42 unge mellom 18 og 30 år begynte i aktivitetstilbudet hos «Teamet» i fjor, 28 av dem uten formell utdanning.

Ved årets slutt var fire igjen. Alle de andre hadde kommet over i nye løp.

  • Ti kom ut i arbeid
  • Tre gikk over i utdanning
  • Tre fikk avdekket rusproblemer
  • 26 gikk over i annen oppfølging i NAV, for eksempe yrkesrettet opplæring og arbeidsforberedende trening.
  • I snitt er deltakerne fem uker på sosialhjelp før de fikk jobb, skoleplass eller annen oppfølging.

Praktisk arbeid og få å forholde seg til

- En del kommuner løser aktivitetsplikten for sosialklienter med teoretiske kurs. Det er utfordrende særlig for de mange guttene som er lei av skolebenken, forteller Monan.

I Vennesla er det annerledes. Teamet tilbyr to dager i uka med praktisk arbeid og én dag i uka med med hjelp til å lete etter jobb, hjelp til å skrive søknad og lage CV.

Monika Monan og Nemanja Resanovic er veiledere for Teamet. Ungdommene møter disse to alle tre dagene.

- De slipper å forholde seg til mange. Samtidig får vi tett kontakt med hverandre, og det blir mye enklere å se behov og løsninger, sier Monan.

Teamet gjør masse ulike arbeidsoppgaver. For tiden maler de gangene på Venneslaheimen.

En av deltakerne er Ruben Thorsen (21). Han har fagbrev, men har slitt med å få jobb.

- Det er veldig godt å ha noe å gjøre i stedet for å sitte hjemme. Jeg håper på jobb snart, og veien dit blir jo kortere av at jeg er her. Det er godt å være i aktivitet, sier han.

Lavere utbetalinger

Teamet er en viktig grunn til at utbetalingene til sosialhjelp går ned i Vennesla. Dersom en holder flyktnigner utenfor, har utbetalingene til sosialhjelp gått ned fra rundt 10,8 millioner kroner i 2015 til drøyt  7,4  millioner kroner i 2018 i Vennesla kommune.