Hensikten med kampanjen er å redusere foreldrekjøring som vil bety lavere utslipp av klimagasser. Bedre folkehelse er også sentralt i kampanjen.

- En viktige bieffekter av kampanjen er å gi ungdom mer ansvar for egne reiser, og hjelpe foreldre ut av tidsklemma,

En nasjonal reisevaneundersøkelse viser at foreldre i stor grad kjører ungdommene sine til fritidsaktiviter. 44 % av slike reiser gjøres med bil. Tilsvarende for skolereiser er 9 %.

Den grønne kampen er utviklet av Kristiansand kommune i samarbeid med Aptum kommunikasjon. Kampanjen finansieres av ATP- samarbeidet i Kristiansandsregionen.

Den grønne kampen består av tre deler
1.Innovasjonscamp med tema miljøvennlig transport
2.App-registrering av reiser til skole og på fritid
3.Miljøprosjekt - elevarbeid som juryeres

App-registrering av reiser

Fire uker i september registrerer elevene på alle klassetrinn hvordan de reiser til skolen og på fritiden. Dette gjør via en egen app eller på PC.

Beste skole/ klasser premieres.

Innovasjonscamp

En dag i september gjennomføres en dags innovasjonscamp. Ungt entreprenørskap leder innovasonskampen. Alle klasser på 8. trinn deltar. Elevene deles opp i grupper og lager en presentasjon som juryeres. Tema er miljøvennlig transport.

I 2017 var elever på Oddemarka og Songdalen ungdomsskole veldig kreative da de svarte ut hvordan Kristiansand kunne utvikles som sykkelby. Beste elevarbeid ble premiert.

Fra fjorårets innovasjonscamp

Miljøprosjekt - juryering av elevarbeid

I løpet av skoleåret 2018/2019, innen 1. mai, skal elevgrupper / klasser fordype seg i tema som har med transport, miljø og helse å gjøre. Temaene skal være innenfor rammene av læreplanen. Dette skal være tema/ kunnskap som skal eller bør lære, uavhenging av "Den grønne kampen". En jury i Kristiansand kommune kårer de beste oppgavene, som premieres.

I skoleåret 2017/ 2018 ble det kåret en vinnerklasse på hver av de to pilotskolene. Premien var en dag i klatreparken Høyt og Lavt ved Grotjønn i Kristiansand.

Presentasjons av kampanjen

Kontakt og påmelding

Rådgiver Bjørne Jortveit, By – og samfunnsenheten,  mobil, 908 02 839, epost: bjorne.jortveit@kristiansand.kommune.no