- Vennesla viste enorm innsats ved forrige flyktningebølge, og vi samarbeider også nå veldig godt med frivilligheten, sier prosjektleder for Ukraina-prosjektet, Eirik Haanes.

 Særlig de unge trenger aktivisering og deltakelse. For dem kan ventetid bli ekstra lang. Det er jo lite skolegang om sommeren.

Ukraina-prosjektet vil om kort tid kalle inn frivilligheten til et koordinerende møte for å avklare mer hva vi som lokalsamfunn kan tilby av aktiviteter utover sommeren. Haanes understreker at alle som ønsker å bidra med noe, fortsatt må gå gjennom de etablerte kanalene og snakke med Frivilligsentralen eller lag og foreninger. Som kommune forholder vi oss til den etablerte frivilligheten.

Vennesla kommune har sagt ja til å bosette 125 flyktninger i år. Det tallet ser det ut til at vi kommer til å nå. I øyeblikket er situasjonen slik:

  • 13 flyktninger er bosatt i Vennesla
  • Cirka 50 flyktninger er avklart for bosetting av Imdi (Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet) og skal bosettes de neste månedene.
  • Cirka 30 ukrainere befinner seg i Vennesla og venter på vedtak om bosetting fra Imdi. Flere av disse vil nok fortsette å bo der de allerede bor.

Vennesla kommune vil i løpet av sommeren ta i bruk de fleste eller alle boligene vi har skaffet til veie for flyktningene. Etter ferien vil det bli en ny runde for å finne flere egnede boliger. Dette vil vi komme tilbake til og informere om. Vi har ikke kapasitet til å håndtere tilbud om boliger fra innbyggere nå. Vi tar det som et prosjekt etter sommeren.

Vennesla voksenopplæring er godt i gang med sine opplegg rundt flyktningene. Norskkurs starter opp allerede 30. mai. Dette gjelder flyktninger under 67 år.

I tillegg til dette er det to private virksomheter som har fått avtale om å bosette mindreårige asylsøkere. Det er snakk om til sammen 53 plasser på Lovisenlund i Øvrebø og Støa i Vennesla. Kommunen har ikke oversikt over når disse to stedene får beboere. Når/hvis disse ungdommene kommer, vil de også trenge aktivisering og et sosialt nettverk.