Vi må alltid leve med risiko fra det nye viruset. Det vil ikke forsvinne. Det er noe risiko ved vaksine, for bivirkninger finnes. Men faren er mye større for sykdom, alvorlige tilstander og senskader hvis du blir syk med covid-19. Vaksine er løsningen!

DROPIN-VAKSINERING I VENNESLAHALLEN TORSDAG 9. SEPTEMBER KL. 17.00 TIL 20.00

Her setter vi både førstedoser og andredoser. De som står på time litt frem i tid vil få sin time automatisk slettet ved oppmøte til drop-in. De som gjenstår på time fram i tid etter drop-in, vil bli flyttet til en time innen kortere tid.

Verdens fagmyndigheter har godkjent vaksinene - og etter at én milliard mennesker er vaksinert med Pfizer og et par hundre millioner er vaksinert med Moderna, er konklusjoinene forsterket. Risko og fare er mye større uten vaksine enn med vaksine. Folkehelseinstituttets eksperter sier det slik: "Vi er avhengig at flest mulig stiller opp til vaksinering for å hindre sykdom og fare ved pandemien i framtida. Det viktigste folk kan gjøre nå, er å ta vaksine!"

Denne uka vaksinerer vi 16- og 17-åringene. Neste uke vaksineres barn ned til 12 år. Samtidig er det per i dag rett over 1000 uvaksinerte voksne over 18 år i Vennesla. Vi anbefaler dem å følge nasjonale fagmyndigheters råd om å ta vaksinen. 

Her er andre viktige tall: Av de 10360 som har fått første dose har 9397 rukket å få sin andre dose. Det er da 963 igjen som skal få den.  374 står på time til 2. dose.

Vi er like under målet om å vaksinere 90 prosent av befolkningen over 18 år, men vi håper flere vil komme, slik at vi kommer godt over 90 prosent.

Dette er så viktig for å redusere smitte og sykdom i månedene som kommer. 

MER OM VAKSINE OG VAKSINASJON