- Vennesla videregående skole er den viktigste etableringen i Vennesla etter Hunsfos Fabriker. Byggfag er nesten like viktig, sa ordfører Nils Olav Larsen da han gav blomster til rektor Gyrid Nedberg Grønlid mandag.

Ordføreren kom til skolen sammen med leder i Vennesla Næringsforening, Alexander Etsy Jensen for å feire at ungdom fra Vennesla og resten av Agder allerede til vinteren kan søke plass på byggfag i Vennesla.

Fylkestinget bekreftet for få dager siden intensjon om byggfag i Vennesla. Nå begynner den store jobben med å fylle byggfag med innhold.

-Den gleder vi oss til, sier Dag Svendsen, som blir avdelingsleder for byggfag. Han peker på det tette samarbeidet mellom Vennesla videregående skole og næringslivet. Det skal bli et topp moderne byggfag i tett relasjon til næringslivet, slik at elevene kommer ut og kan tilføre bedriftene kompetanse.

- Vi ønsker å skreddersy byggfag til næringslivets behov. Vi kan ikke si helt hvordan dette blir nå, men nå skal vi i tett dialog med næringslivet finne de konkrete detaljene, sier rektor Gyrid Nedberg Grønlid.

Samspill ga seier

Hun er som ny rektor mektig imponert over Vennesla, og snakker om ei ja-bygd og ei bygd som heier fram nye ting. Hun sier byggfag ikke hadde kommet til Vennesla, hadde det ikke vært for at kommune, skole, næringsliv og bygdefolk sto sammen og gjorde felles sak.

Alexander Etsy Jensen roser håndverkerne i bygda som gikk på barrikaden og sa de trengte byggfag, før de også garanterte at de vil gi læreplass til mange av elevene når den dagen kommer.

Samtidig trekker han fram samholdet i Vennesla og at alle gjorde felles sak. For eksempel ble det levert nesten 3.000 underskrifter med krav om byggfag.

-Og så har fylkespolitikerne forstått når vi snakker om utenforskap. Vi har 15 prosent av våre yrkesaktive i byggenæringen, og da rimer det ikke at vår ungdom må ut av bygda for å få kompetanse. Byggfag i Vennesla vil redusere drop-out. Det er jeg overbevist om, sier ordfører Nils Olav Larsen.

Tverrfaglighet

Dag Svendsen trekker fram tverrfaglighet. Morgendagens håndverkere må samhandle med mange kompetanser og mange miljøer – ikke minst om ny teknologi. Her vil skolens robot- og teknologisatsing bli viktig.

- Vi tenker å legge byggfag i nær tilknytning til våre øvrige yrkesfag, for eksempel transportfag, og også spille sammen med næringslivet. Vi har allerede et tett samarbeid som andre skoler kan misunne oss. Da kan vi få til svært realistisk og kompetent opplæring. Vi har også samarbeid med UiA rundt å utvikle tverrfaglighet i et videre perspektiv, sier han.

Byggfag betyr utbygging av Vennesla videregående skole. Men i hvilken form dette blir, er ikke klart. En tanke er å sette opp midlertidige modulbygg på idrettsplassen tett ved transportfag-anlegget.

Samtidig har skolen fått penger til en oppgradering av inngangs- og velkomst-fellesarealet. Flere skoler har vært gjennom slik ombygging de siste årene.

- Fylkeskommunen ser på ulike løsninger. Vi vil ha arbeidsgrupper i gang både rundt innhold i byggfag og rundt selve utformingen av lokaler, forteller rektor.