- Vi tar dette grepet for å frigjøre tid til å hjelpe innbyggere, men også for å skjerme byggesaksbehandlerne fra unødvendige avbrytelser, sier enhetsleder for plan og bygg, Ola Skei Bekken.

Kvalitet og forutsigbarhert

Herredshuset i Vennesla er et åpent hus. Tradisjonen er at du kan komme når det passer deg og spørre om nesten hva som helst.

På byggesak er mange, ofte svært mange, innom hver dag for å spørre om store og små ting – samtidig som saksbehandlerne forsøker å jobbe med både store og små byggesaker.

- Det skjer svært mye i Vennesla for tiden. Presset på byggesak er stort. Det gjør det ekstra viktig å finne bedre rutiner. Vi er nødt til å effektivisere arbeidsmåtene, sier Skei Bekken.

Han mener omleggingen også vil bidra til å utvikle kvaliteten i saksbehandlingen og sikre mer forutsigbarhet for innbyggerne.

De nye rutinene

Slik blir de nye rutinene som innføres fra og med mandag 4. november:

  • Tirsdag fra klokka 08.00 til 15.30 og torsdag fra klokka 09.00 til 14.30 blir én byggesaksbehandler avsatt til å møte publikum. Besøkende må henvende seg i servicetorget.
  • Utenom disse tidene må du ringe og gjøre en egen avtale for å få snakket med en byggesaksbehandler.
  • De som har fått tildelt saksbehandler på saken sin, kan ringe, maile og ta kontakt på vanlig måte som før.

- Vi tror både vi bedrer kundeopplevelsen og saksbehandlingen på denne måten. De som skal saksbehandle, blir mindre forstyrret enn før, mens de som skal møte publikum kan konsentrere seg om det på en bedre måte, sier Skei Bekken.

Deler på oppgaven

Det er Linn Borgersen og Anne Lene S Nilsen som skal dele på å møte innbyggere:

- Vi gleder oss til dette. Vi får både bedre tid til å møte innbyggere og bedre tid til å saksbehandle. Vi tror dette blir bra, sier begge.

De vil dele «kundetreffene» annenhver uke. Det betyr at de den andre uken kan konsentrere seg fullt og helt om saksbehandling.

- Vi skal selvsagt evaluere underveis, men vi tror vi skal greie å redusere saksbehandlingstiden betydelig med de nye rutinene, sier Skei Bekken.

Digitalisering

Han minner om hjemmesidene til Vennesla kommune. Der kan du som innbygger finne ganske mye informasjon og hjelp på egenhånd.

- Vi jobber med digitalisering og nye løsninger. På sikt vil det komme flere selvbetjeningsløsninger slik at innbyggerne kan ordne sine byggesaker selv på de tidspunkter de selv ønsker, sier Skei Bekken.