Knut Føreland, Sp - leder

Oddvar Omdal, KrF, nestleder

Oddvar Omdal,1,ramme.jpg


Medlem av Kommunestyret, nestleder for Bygg- og miljøutvalget

e-post
Mobil: 915 70 360

Wenche Aslaksen, KrF

Eirik Hodnemyr, KrF

Torhild Røsand, Sp

 


Medlem av  Bygg- og miljøutvalget

e-post 
Mobil 978 28 074

Geir Wehus, SV

Anette Lilløy, SV

Åse Eikeland, H

Line Vennesland Fraser, Frp

Vararepresentanter KrF

1. Harald Rønning (KrF)
2. Ole Petter Omdal (KrF)
3. Else Lill Skuland (KrF)
4. Olaf Eivind Stokkeland (KrF)
5. Rune Hannevik (KrF)

Vararepresentanter Sp

1. Trygve Frivold (Sp)
2. Olga Lindekleiv (Sp)
3. Tore Eidså (Sp)
4. Inger Liv Røyter Toresen (Sp)
5. Andreas Almedal (Sp)

Vararepresentanter Ap/SV

1. Bård Tonstad (Ap)
2. Liv Anne Strandberg (Ap)
3. Roald Olsen (Ap)
4. Torhild Gunstveit (SV)

Vararepresentanter H/PDK

1. Magne Kristensen (PDK)
2. Julie Vennesland (H)
3. Bernt Slettedal (H)

Vararepresentanter, FrP

1. Magne Hunsbeth (Frp)
2. Bjørg Unni Skåreland (Frp)
3. Ronny Bryne (Frp)