Agder Kollektivtrafikk ber befolkningen om å følge med i media og på nettsiden akt.no streik, samt via reiseplanlegger.

Fra lørdag 26.september vil det bli stopp for alle ordinære avganger og all skoleskyss som utføres av Borteal. Spesialskyss og drosjekjøring fortsetter som normalt.

AKT forholder seg til spillereglene som gjelder ved lovlig arbeidskonflikt og har derfor ikke mulighet til å bestille alternativ transport for elever som eventuelt rammes av streiken. 

Vi oppfordrer alle om å gå eller bruke sykkel til og fra skolen hvis streiken fortsatt pågår neste uke.

Vennesla kommune har informasjonen fra AKT her på hjemmesiden. Den er også lagt ut på alle skolenes hjemmesider og gjort kjent for elever og foresatte.