Busslommene langs Sentrumsvegen, mellom Koldalen og Eikelandsbygget, er i ferd med å bygges om. 

Nordgående busslomme skal flyttes nordover slik at bussen ikke må stoppe i svingen, mens sørgående busslomme skal få en forbedret utkjøring. Det skal også etableres fortau videre sørover som skal kobles til fortauet ved gangfeltet.

Arbeidet vil ta omtrent 6 - 8 uker, og utføres først på nordgående busslomme, og deretter på sørgående busslomme. 

Busstoppene er midlertidig flyttet til utenfor Coop Prix og ved  Vennesla Tannhelsesenter. 

Arbeidet kan medføre kø på grunn av lysregulering.

 busslomme,sentrumsveg,bygges om1.jpg