Da går økonomisjef Gerd Signe Eieland og rådmann Svein Skisland på scenen med sine powerpointer og oversikter. Da får du svaret på hva Vennesla kommune skal bruke omtrent én milliard kroner på neste år.

Her på hjemmesiden vil det også bli lagt ut opptak fra møtet slik at du kan se det senere.

Vi ønsker dialog

Vanligvis har budsjettet blitt presentert for kommunestyret og pressen i kommunestyresalen på kvelden. Der har vært få tilhørere utover dette.

Vennesla kommune ønsker innbyggerdialog. Vi skal satse på samskaping mellom innbyggere, frivillighet og kommune. Derfor fornyer vi budsjettpresentasjonen også. Vi ønsker at innbyggere og politikere kan møtes sammen med administrasjonen når budsjettet legges fram.

På møtet i Kulturhuset kommer hele kommunestyret. Vi vil også spesielt invitere representanter for lag, foreninger og frivilligheten, samt folk fra næringslivet. Vi inviterer også spesielt styret i Vennesla barne- og ungdomsråd. 

Tid til litt lobbyisme

Budsjettframleggelsen er den viktigste dagen i året for kommuneadministrasjonen. Det blir foredrag, musikalske innslag og etterpå blir det tid til å snakke sammen og drøfte litt. Noen har sikkert hjertesaker de brenner litt ekstra for og som de vil oerbevise politikerne om å støtte.

Etter budsjettkonferansen fortsetter kommunestyret med ordinært møte i svømmehallens foajé.

På grunn av koronasituasjonen er det 160 plasser i Kulturhuset. Møtet er i utgangspunktet åpnet for alle. Du må være ute i litt god tid, siden alle som kommer må registreres med navn og telefonnummer.

For mer informasjon: kommunikasjonsrådgiver Odd-Inge Uleberg – 909 17 477