Skoleutredning og skolestruktur er en egen politisk sak, men vil påvirke budsjettet.  I denne saken er det partienes budsjettforslag du kan lese om. Partiene lanserte sine skolestruktur-forslag i administrasjonsutvalget 1- desember og de kan du lese om her: SKOLESTRUKTURFORSLAG

Noen partier har også med noe om skolene i sine budsjettforslag nå andre vil vente til kommunestyret.

Under er mer om de ulike partienes budsjettforslag og økonomiplan for 2021-2024 slik de er lagt fram  i plan- og økonomiutvalget. Siden PDK og SV ikke sitter i dette utvalget, er ikke deres budsjettforslag lansert ennå, og derfor ikke med i oversikten.

For detaljert tallbudsjett kan du klikke på PROTOKOLL PLØK

Kontaktinfo til politikerne finner du HER

Fellesforslag Sp og KrF

Endringer drift sammenlignet med rådmannens forslag:

 • To millioner kroner til redusert innsparing skole
 • Øker finansavkastning fra 6,2 millioner kroner til 8,0 millioner kroner
 • Bevilger én million kroner til fortsatt brøyting av kommunale veger
 • 150.000 kroner i årlig tilskudd til skatehall på Hunsøya
 • Én million kroner ekstra til tilrettelegging og aktivisering for barn og unge i inntektsfattige familier.
 • Øker eiendomsskatten ytterligere 1,95 millioner kroner ved å redusere bunnfradraget fra 500.000 kroner til 400.000 kroner.

Endringer investering sammenlignet med rådmannens forslag:

 • 2,5 millioner kroner ekstra til utbygging Vennesla kirke (Rådmannen kuttet fem millioner kroner i sitt forslag.)
 • 35 millioner kroner til baskethall Hægeland i 2023
 • 10 millioner kroner til ombygging Kvarstein skole i 2022
 • 23 millioner kuttes ved ikke å bygge ut Solsletta barnehage, men kun sanere Vatnes hus.
 • 13,4 millioner kuttes ved ikke å investere i modulbygg Vennesla skole (partiene uenige om skolestruktur – se egen sak – men er enige om at moduler ikke skal brukes.
 • 20 millioner skal frigjøres fra salg av eiendom Barnestua barnehage og Hunsfoss skole.

De to partiene er uenige om skolestruktur, og varsler en avklaring i kommunestyret 17. desember.

Arbeiderpartiets forslag

Endringer drift sammenlignet med rådmannens forslag:

 • Én million for å opprettholde ordning med kommunal brøyting av private veger.
 • 500.000 kroner i året til å opprettholde dagens ordning med at barnetrygd holdes utenfor grunnlag for sosialstønad.
 • 700.000 kroner i året for å øke aktivitetsnivået blant unge med nedsatt funksjonsevne og eldre. (Mange opplever ensomhet grunnet reduserte dagtilbud.)
 • 50.000 kroner i året til å drifte ny tømmestasjon for bobiler på Hægeland.
 • 1,7 millioner i året ekstra til skolene.
 • 150.000 kroner i året i støtte til skatehall på Hunsøya.
 • 150.000 kroner i året til mekkehall i Øvrebø.

Endringer investering sammenlignet med rådmannens forslag:

 • 300.000 kroner investeres i tømmeanlegg for bobiler Hægeland.
 • 30 millioner til hall Hægeland i 2023 og 2024
 • 200.000 kroner til å lage plan for utvidelse av strandsti Vennesla.
 • 10 millioner til ombygging av Kvarstein skole.
 • 23 millioner kuttes ved ikke å bygge om og ut Barnestua barnehage.

Høyres forslag

Endringer drift sammenlignet med rådmannens forslag:

 • Reduserer eiendomsskatt med 6,5 millioner kroner – altså beholde dagens nivå.
 • 3,6 millioner ekstra for å opprettholde Samkom skole.
 • Én million forslås for å opprettholde delte plasser i barnehage
 • 400.000 kroner til vedlikehold Tømmerenna.
 • Én million kroner til fortsatt brøyting og strøing av private veger.
 • 200.000 kroner til å leie lokaler til lege
 • Øke kapitalavkastning fra 3,6 til 4,75 prosent – betyr 3,3 millioner kr. ekstra i inntekter
 • Øke effektiviseringskrav enhetene – reduserer utgiftene med 6,5 millioner i året.

Endringer investering sammenlignet med rådmannens forslag:

 • 24 millioner kroner til sammen til flerbrukshall på Hægeland i 2021 og 2022
 • Videreføre Strandstien: 400.000 kroner i 2021 og to millioner i 2023
 • Flytter nytt avlastningshjem fram fra 2022 til 2021.
 • Kutter 50,4 millioner ved ikke å kjøpe nye og større legelokaler i Sentrumsvegen
 • 24 millioner kroner kuttes til ombygging Barnestua Barnehage. Private inviteres til å overta
 • 13,4 millioner kroner kuttes ved å sløyfe brakkeløsning ved Vennesla skole.

Frps forslag

Endringer drift sammenlignet med rådmannens forslag:

 • Reduserer eiendomsskatt med 6,5 millioner kroner – altså beholde dagens nivå.
 • Øker finansavkastning fra 2,5 til 3,5 prosent – og øker dermed inntektene med ca. 2,4 millioner kroner i året.
 • Sparer samlet 1,44 millioner kroner i perioden på å innføre effektivitetskrav på 0,5 prosent i barnehagene.
 • Kutter brakker ved Moseidmoen og Vennesla skoler – innsparing 2,25 millioner i 2021.
 • Redusert skoleskyss Hunsfoss Moseidmoen – innsparing 210.000 kroner i 2021 økende til 500.000 kroner årene deretter.
 • Tilskudd ny skatehall Hunsfos 1,5 millioner kroner neste år
 • Redusert innsparing skole 3,7 millioner neste år og 2,43 millioner kroner årene deretter.
 • Økt innsparing omorganisering: Én million neste år, to millioner kroner årene deretter.

 

Endringer investering sammenlignet med rådmannens forslag:

 • 250 millioner kroner til ny sammenslått skole (Moseidmoen og Hunsfoss)
 • 68,5 millioner kroner spares/kuttes ved ikke å utføre rådmannens forslag til oppgradering skoler
 • 55,3 millioner til ny Idrettshall Moseidmoen i årene 2022-2224
 • 16 millioner kroner frigjøres ved å selge Menighetshuset og Barnestua
 • Fire millioner til ny vei Dynestøl i 2023 og 2024
 • 30 millioner kroner frigjøres ved å selge dagens Hunsfoss og Moseidmoen skoler.
 • 30 millioner frigjøres ved kutt i investering til nye legekontorer
 • 1,5 millioner kroner til Strandsti del II.