Det er årets viktigste dokument og forslag fra rådmannen og hans team. Budsjettet handler om alt som skal skje i Vennesla kommune neste år, og rådmannen legger fram sine forslag utfra den økonomiske situasjon han mener politikerne må forholde seg til. En kommune er som et hjem. Man må ha økonomisk handlefrihet til hverdagens gjøremål, og da må man ikke over tid bruke mer enn man har.

Budsjettet er på godt over én milliard kroner, og det betyr at kommunen også neste år vil bruke opp mot 115.000 kroner hver time, døgnet rundt. Kommunens drift influerer på innbyggernes liv fra vugge til grav. Målet med kommunens virksomhet kan egentlig oppsummeres i denne setningen fra tidligere fylkesmann i Aust-Agder Hjalmar Sunde: "Kommunens oppgave er å skape trygghet for innbyggerne".

Ordet kommune er utledet av det latinske ordet for fellesskap. Når rådmannen legger fram sitt budsjett-forslag, handler det om hvordan fellesskapet Vennesla, som vi alle i Hægeland, Øvrebø og Vennesla er en del av, skal utvikle seg videre.

Derfor ønsker vi å tenke litt nytt rundt budsjett-framleggelsen i år. I stedet for at rådmannen snakker til kommunestyret, ansatte og media, og innbyggerne får budsjettet indirekte, inviterer vi i år også lag, foreninger, frivillige, bedrifter, næringslivet og andre interesserte til å komme til budsjettforedraget i Kulturhuset. Du kan også følge budsjett-foredraget på kommune-tv. 

Målet er større engasjement og innbyggerdialog rundt årets viktigste politiske sak

Arrangementet i Kulturhuset begynner torsdag 4. november klokka 14.00. Vi håper mange kommer, og i ukene etterpå håper vi innbyggerne deltar i diskusjonene slik at Kommunestyret i desember kan vedta et budsjett som er foredlet gjennom godt folkestyre, mange gode diskusjoner og mye innbygger-engasjement.

Velkommen!