Tiltakshaver kan søke selv dersom

Ta i bruk bod eller vaskerom og endre til soverom, stue eller liknende (endre fra tilleggsdel til hoveddel) innenfor eksisterende leilighet eller branncelle

Forutsetter at du ikke utfører søknadspliktige tiltak i bærende konstruksjoner, f.eks senker gulv i kjeller.

Det må søkes med ansvarlige foretak

I forbindelse med etablering leilighet eller sekundærleilighet (ny boenhet, for eksempel til utleie).

Endring av bruk (for eksempel fra kontor til bolig eller fra bolig til forretning).

Pris for tjenesten

Lover og retningslinjer

Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) har god informasjon og en komplett oversikt over gjeldende lov og regelverk om byggetiltak.