I disse dager sendes det ut en spørreundersøkelse til brukere og pårørende av helse- og omsorgstjenester.

Vennesla kommune er opptatt av å gi gode helse- og omsorgstjenester til våre brukere. Vårt overordnede mål er at du som bruker skal oppleve tjenestene som «helhetlige, koordinerte og effektive». Brukere og pårørendes tilbakemeldinger er en viktig del av kommunens forbedringsarbeid og viktig for å følge med på utviklingen i opplevd tjenestekvalitet.

Nå er det to år siden sist vi fikk tilbakemelding på tjenestene våre, og vi håper at alle brukere og pårørende som får denne undersøkelsen vil sette av noen minutter til å svare på spørsmålene. Jo flere som svarer, desto mer pålitelig resultat vil vi få, og desto lettere blir det å finne riktig satsningsområde for å bedre tjenestene.

Undersøkelsen varer fra 27 februar - 1 mai.

Vi anbefaler at de som har mulighet, svarer elektronisk. De som ikke har anledning til å svare elektronisk, sender spørreundersøkelsen tilbake i en konvolutt eller leverer konvolutten til servicetorget innen 1 mai.

Alle svarene blir behandlet anonymt.
 

Har du spørsmål- ta kontakt med:
Rådgiver May- Lene Uberg, tel: 996 95 035, may.lene.uberg@vennesla.kommune.no
eller Helse- og omsorgssjef Ragnhild Bendiksen, tel: 476 22 996, ragnhild.bendiksen@vennesla.kommune.no