Vennesla kommune er opptatt av å gi gode helse- og omsorgstjenester til våre brukere. Brukere og pårørendes tilbakemeldinger er en viktig del av kommunens forbedringsarbeid og viktig for å følge med på utviklingen i opplevd tjenestekvalitet.

Nå er det to år siden sist vi fikk tilbakemelding på tjenestene våre, og vi håper at alle brukere og pårørende som får denne undersøkelsen vil sette av noen minutter til å svare på spørsmålene. Jo flere som svarer, desto mer pålitelig resultat vil vi få, og desto lettere blir det å finne riktig satsningsområde for å bedre tjenestene.

Undersøkelsen varer fra 01.09.18 – 22.09.18.

Vi anbefaler at de som har mulighet, svarer elektronisk (veiledning for elektronisk svar finnes i tilsendt brev). De som ikke har anledning å svare elektronisk, kan også fylle ut vedlagt skjema og levere dette til kommunen innen 22.09.18.
Alle svarene blir behandlet anonymt.

Har du spørsmål - ta kontakt med:
Rådgiver May-Lene Uberg, tlf 996 95 035 eller helse- og omsorgssjef Ragnhild Bendiksen, tlf 476 22 996