- Jeg vil oppfordre huseierne til å takke ja til tilbudet. Første tilbud er slik at tilkopling og installering skjer til samme pris som hvis disse husstandene hadde   vært midt i Sentrum. Huseier kan koble seg på senere også, men da til helt andre betingelser, forklarer næringsrådgiver Torgeir Haugaa i Vennesla kommune.

Altifiber vil kontakte hver eneste huseier og komme med tilbud. Den enkelte trenger altså ikke ringe kommunen. Alle blir kontaktet.

Torgeir Haugaa, som har ansvar for forhandlingene og avtalene rundt offentlig støttet bredbåndsutbygging i kommunen, sier det er viktig at flest mulig i Vennesla har god bredbåndsdekning. Ikke minst er det viktig for næringslivet.

- Fiber er fremdeles best, men mobile løsninger blir bedre og bedre. Etter hvert kommer 5G. Der fiber er vanskelig å bygge ut, er mobile løsninger gode erstatninger. Vi har også egne forsterkere og antenne-løsninger som gjør mobile tilbud enda bedre, sier Haugaa.

Nylig ble det inngått kontrakt med Telenor om utbygging av fibernett på Stallemo. Denne gang er det Altifiber som har fått to kontrakter. Den ene er for i alt 16 husstander i Sandripvegen på Sandrip. Den andre er for rundt 50 husstander på Tjomsås, Horrisland og Lie.

Altifiber vil starte salg av Sandrip-prosjektet før ferien og det andre prosjektet etter ferien. Utbygging starter deretter.

- Vi har frist til neste sommer, men regner med å være ferdige lenge før det. Vi er svært tilfredse over dette samarbeidet, sier daglig leder i Altifiber, Toralf Nyheim.

Bredbånd i distriktene muliggjøres gjennom en statlig satsing med tilskudd. Fylkeskommunen gir også tilskudd hvis lokalkommunen følger opp med egne midler. Haugaa vil ikke ut med eksakte beløp, men det offentlige støtter med flere hundre tusen kroner for å få bredbåndsleverandørene til å bygge ut  i mer grisgrendte strøk, hvor prosjektene er dyre å realisere . Altifiber går inn med hovedandelen av investeringen.