Uforsvarlig å gjøre opp ild

Brannvesenene i Agder fraråder nå folk å gjøre opp ild ved skog og utmark. Det er stadig økende skogbrannfare i vår del av landet, og vi nærmer oss nå rødt nivå.

I tidsrommet 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det er likevel lov å gjøre opp ild dersom man vurderer at brann ikke kan oppstå.

– Slik situasjonen er nå er det ikke lengre forsvarlig gjøre opp ild eller utføre aktivitet som kan medføre brann, uttaler et samlet brannsjefskollegium i Agder som fraråder all bruk av åpen ild i perioden fremover.

Dette gjelder all form for bål og grilling, inkludert tilrettelagte bålplasser og engangsgriller, samt annen lignende aktivitet som kan medføre brann når man befinner seg i nærhet av skog og annen utmark.

Ikke regn i sikte

Ifølge meteorologisk institutt er det ventet stort sett sol og økende temperaturer på Sørlandet i ukene fremover. Dette i kombinasjon med vind gir betydelig økning i skogbrannfaren. Meteorologene melder at skogbrannfaren vil øke til rødt nivå denne uka. Det er i øyeblikket på oransje nivå

– ­Skogbrannfaren vil ikke avta før det er kommet nedbør av betydning, understreker brannsjefene.

Ber virksomheter om å ta forholdsregler

Aktivitet og arbeid i nærhet av skog og utmark som skogsdrift, linjearbeid kraft og tele, skyting på skytebane, rydding og tynning, kantklipping av veinettet, sliping av jernbane-linje bes om å vurdere risikoen og etablere tiltak for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå.

– ­Det anbefales å ta sine forholdsregler og tilpasse arbeidet slik at det ikke er fare for at brann kan oppstå, forklarer brannsjefene.