- Sommeren har vært god for handelen med 20 prosent vekst. Fra våre medlemmer meldes det stort sett positive nyheter, sa leder i Næringsforeningen Alexander Etsy Jensen på møtet.

Handelsveksten forklares delvis med redusert handelslekkasje fordi folk er mer hjemme og fordi næringslivet og kommunen sammen satset på å skape aktiviteter som trakk folk til Vennesla. Satsingen på Visit Vennesla trekkes spesielt fram.

Banksjef Steinar Larsen i Sparebanken Sør fulgte opp. Fra bankens ståsted ser han få problemer og utfordringer hverken hos husholdningskundene eller bedriftskundene.

Ledigheten synker videre

NAV-leder Rolf Velle melder om stadig lavere arbeidsledighet. Antall permitterte var på det verste over 700. Nå er tallet 130 og hele tiden syknende. Arbeidsledigheten var over ti prosent, nå er den 3,5 prosent. For ett år siden var den 2,4 prosent. Vi nærmer oss altså en meget god situasjon.

En utfordring er noe færre læreplasser og flere unge ungdommer som dermed må melde seg hos NAV. Dette vil bli jobbet med spesielt framover.

Bekymringsverdig

Det er særlig to forhold som vekker litt bekymring i øyeblikket. Det er lys i et par varsellamper:

  • Banken merker en nedgang i antall byggelån. Det kan skyldes at leiligheter i større grad overtar for mindre byggeprosjekter, men det kan også være et varsel om lavere aktivitet framover.
  • Kommunen merker færre eiendomsforretninger lavere etterspørsel etter oppmåling. Det kan også være et varsel om lavere byggeaktivitet framover.

- Vi vet ikke helt om dette er varsler om lavere aktivitet eller om det er satsingen på større og færre prosjekter som slår inn, men vi vet at Vennesla har mange små og mindre håndverksbedrifter. Da er det litt bekymringsfullt hvis vi får fall i bygging av eneboliger, tomannsboliger og firemannsboliger. Tallene er et lite varsel, sier kommunalsjef for samfunnsutvikling, Vidar H. Homme.

Tenker langsiktig

Næringssjef Torgeir Haugaa understreker at Vennesla kommune hele tiden har vært opptatt av å ha noe å sette inn mot de mer langsiktige konsekvensene av korona-pandemien.

Den statlige vedlikeholdspakken på 6,6 millioner kroner er for eksempel spesialtilpasset slik at også småbedrifter kan være med å kjempe om jobbene. Den er dessuten lagt opp slik at mange av jobbene kan gjennomføres når det passer best rent konjunkturmessig.

Ordfører, rådmann og representantene for næringslivet roser hverandre for den tette kontakten som har vært mellom kommune og næringsliv siden korona rammet i mars. Det startet med ukentlige møter. Nå har vi månedlige møter for å høre hvordan det går og hvilke tiltak vi kan samarbeide om. Dette vil fortsette framover.