Hva tilby vi

Tjenesten omfatter individuell oppfølging av brukerne med vekt på opplæring og praktisk bistand.

Målet er at alle uansett funksjonsnivå skal kunne leve et fullverdig liv ut ifra egne forutsetninger.

Slik søker du

Du fyller ut søknadsskjema for helse og omsorgstjenester. Det er koordinerende og helsefremmende enhet som behandler søknaden.

Hva koster det

Du betaler husleie etter kommunale satser. Du kan også søke om bostøtte.