Slik går dere fram

For å inngå ekteskap i Norge, må staten først undersøke om dere har lov til å gifte dere. Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene.
Søk om prøving av ekteskapsvilkårene på skatteetaten.no

En prøvingsattest er kun gyldig i fire måneder, fordi opplysningene dere oppgir må være ferske.

Hvis alle papirer er i orden, kan dere regne med at dere får prøvingsattesten innen 2-3 uker. Skatteetaten hastebehandler ikke søknader om prøvingsattest. 

Har du spørsmål? Vi anbefaler Skatteetatens veileder - Veien til ekteskapet

Hvordan bestille tid?

Du kan søke om ønsket tid for borgerlig vigsel hos kommunen, ved å rette henvendelse til:
post@vennesla.kommune.no

I e-posten må det stå:

 • Dato for ønsket vigsel
 • Fullt navn og adresse
 • Fødselsdato
 • Telefon

Når og hvor foregår vielsene?

Vennesla kommune tilbyr vigsel fredager i partallsuker mellom kl. 13.30 og kl. 15.30. 
Vigselen vil foregå i sal 1 i Vennesla Herredshus, Venneslamoen 1.

Hva koster det?

Det er gratis å gifte seg borgerlig

Hvem utfører vielsene?

Vielsene utføres av den politiske og adminsitrative ledelsen i Vennesla kommune. Følgende personer kan vie:

 • Nils Olav Larsen, ordfører
 • Eivind Drivenes, varaordfører
 • Svein Skisland, kommunedirektør
 • Ragnhild Bendiksen, kommunalsjef
 • Heidi Engestøl, kommunalsjef
 • Gerd Signe Eieland, kommunalsjef
 • Marianne Wegge, kommunalsjef
 • Alexander Etsy Jensen, kommunalsjef

Har du spørsmål?

Ta kontakt med politisk sekretariat ved

hilde.grundetjern@vennesla.kommune.no
Tlf. 480 05 476