Vennesla kommune tilbyr borgerlig vigsel for egne innbyggere, personer som ikke er bosatt i Norge og andre som ønsker å vigsle seg i vår kommune.

Utenlandske statsborgere må ha lovlig opphold for å kunne gifte seg i Norge.

Prøveattest

For å inngå ekteskap i Norge, må det først vurderes om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene, og gjøres av folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

På bakgrunn av prøvingen, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest som er gyldig i 4 måneder fra utstedelse. Dersom prøvingsattesten vil være eldre enn 4 måneder på tidspunktet for vigselen, må dere skaffe ny gyldig prøvingsattest. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Vigsel og sted

Vennesla kommune tilbyr vigsel fredager i partallsuker mellom kl. 13.30 og kl. 15.30. 
Ved andre ønsker må dette avtales.

Vigselen vil foregå på Vennesla Herredshus, Venneslamoen 1.

Det er Ordfører, Kommunedirektør og kommunalsjefer som er oppnevnt av Kommunestyret til å foreta vigsler.

Hva koster det?

Det er kostnadsfritt.

Bestilling av vigsel

Du kan søke om ønsket tid for borgerlig vigsel hos kommunen, ved å rette henvendelse til:
post@vennesla.kommune.no

I e-posten må det stå:
Dato for ønsket vigsel
Fullt navn og adresse
Fødselsdato
Telefon

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Politisk sekretariat
hilde.grundetjern@vennesla.kommune.no
Tlf. 480 05 476