- Svarene overrasker. Jeg trodde ikke så mange ble kjørt. Samtidig er dette oppløftende. For vaner kan endres. Du trenger hverken penger eller utbygging for å endre en vane, sier Sander Wiik.

100 personer er spurt

10-klassingen har brukt valgfag denne høsten til å jobbe noen timer hver uke i Vennesla kommune. Vi ga ham oppgaven med å spørre 100 personer om hvordan de kommer seg til og fra trening på Idrettsplassen i Vennesla. De aller fleste som har svart, er barn og unge som trener, noen få spurte er voksne. Sander er selv en kjent og god fotballspiller på Vindbjart og han pleier å være på Idrettsplassen nesten hver kveld. Selv sykler eller går han.

Bor nærme, men blir kjørt

De aller fleste som Sander spurte, bor nærmere Idrettsplassen enn de fire kilometerne som er grensa for skoleskyss. Bare 19 bodde lenger fra enn fire kilometer. Hele 37 bodde under to kilometer unna.

Likevel: Bare 45 syklet eller gikk til trening akkurat den dagen Sander spurte dem. Hele 50 kom i bil. Selv om de fleste bor nærme, kommer de fleste i bil.

- Det er ganske tankevekkende, og derfor var det viktig for meg å finne ut hvorfor de blir kjørt og hvor ofte de blir kjørt, sier Sander.

Svaret er at de fleste kommer til trening på samme måte hver gang, og det viser seg også at reisemåten til trening stemmer veldig bra med reisemåten til og fra skolen. Blir barn og unge kjørt til skolen, blir de som regel også kjørt til trening.

Hvorfor bil?

Sander spurte derfor de unge: Hvorfor kommer dere i bil til trening?

Bare 16 av 100 begrunner bilkjøringen med avstand.  De aller fleste bruker de tre begrepene vane (13 stykker), latskap (ni stykker) og dårlig tid (10 stykker) som begrunnelse.

- Det er jo litt snålt å tenke på at folk bruker bil til trening fordi de har dårlig tid. De kunne jo tatt oppvarmingen på sykkel, sier Sander, som selv er opptatt av klima og mener alle som kan sykle og gå, bør sykle og gå. Det har ikke bare med klima, men også med trivselen i bygda å gjøre.

Endre vaner

Og da er vi ved den spennende konklusjonen: Sander spurte hva som skal til for at de unge skal droppe bilen til trening.

Endre vane, svarer hele 35 av de spurte. To svarer at de trenger strengere foreldre og fem svarer bedre sykkelveger.

Sander synes det er interessant at så mange begrunner bilkjøringen med dårlig vane og at så få skylder på dårlig sykkelveg.

- Tallene viser at mange som bor nærme og har greie sykkelveger, kjøres i bil. For ganske mange handler altså ikke løsningen om nye gang- og sykkelveger. Vi må endre dårlige vaner. Så enkelt. Vi trenger bedre gang- og sykkelveger i den kortreiste bygda, men vi kan begynne med å endre på vanene, sier Sander Wiik.

Engasjere barn og unge videre

Kommunalsjef for samfunn og miljø, Alexander Etsy Jensen, engasjerte Sander til å undersøkelsen. Han synes funnene er meget interessante.

- Jeg tror noen myter er knust nå. Alt handler ikke om anlegg, mye handler også om holdninger. Nå skal Sander og jeg til Barne- og ungdomsrådet. Der skal vi snakke videre om undersøkelsen. Målet er at vi kan få til noen gode tiltak som får flere til å endre vaner. I den grønne, urbane bygda er klima en hovedsak. Sanders arbeid er en viktig påminnelse til oss alle, sier Etsy Jensen.