Regjeringen åpnet fredag for at alle over 18 år kan tilbys oppfriskningsdose eller boosterdose. Beslutningen er ikke å anse som et råd eller anbefaling, men som et tilbud. Den enkelte kommune organiserer vaksinetilbudet og vil skal nå legge rette for at de over 18 år som vil ha vaksine, skal få det.

Vennesla vil bruke helgen og mandagen på å avklare hvordan vi organiserer arbeidet med å imøtekomme denne nye runden med vaksinering.

Helse og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sendte fredag ut pressemelding der hun minner om at alle over 65 år, samt personer yngre enn 65 som er utsatt for alvorlig sykdom, anbefales å ta oppfriskningsdose. Disse gruppene har i høst møtt til vaksinering på bestemte datoer ved Legesenteret, etter timebestilling.

Vi må rett og slett samtale og planlegge litt før vi kan gi eksakt info om hvordan vi legger opp arbeidet med et mye høyere antall personer til vaksinering. 

Statsråden baserer sitt tilbud på anbefalinger fra FHI.

- Ved å tilby flere vaksine, kan vi redusere smittetrykket i vinter, sier statsråden.