Bommen elvemuseum skal dokumentere historien knyttet opp til elva, fløting, fangst og fiske. Deler av huset i Bommen er fra midten av 1600-tallet  Huset går under navnet Bommen fordi det var husvære for en del av de som arbeidet med tømmeret i Venneslafjorden, og like utenfor i Venneslafjorden lå breibommen.

Den var både ei slags bro over elva, men også bommen som holdt tømmeret på riktig plass. Ute i fjorden ble store mengder tømmer sortert. Noe gikk til lokale sagbruk, mye til papirfabrikken og mye ned Otra til sagbrukene i Kristiansand.

Hvoedhuset i Bommen  er bygget i en stilart som kalles ”Den mandalske stue” og vi finner denne hustypen igjen flere steder i Vest-Agder.

Bygningen ble restaurert og åpnet som museum i 1992. Bommen eies av Vennesla kommune og driftes av en venneforening – Bommens Venner. Museet er åpnet søndager fra mai- september.Her er forskjellige arrangement (konserter, foredrag etc.) fra utescenen bak Bommen – hvis været tilater det. Venneforeningen driver også kafè og suvenirsalg.