Koordinerende og helsefremmende enhet koordinerer utleie av boliger eid av kommunale boligstiftelser og av egne kommunale boliger. Boligene ligger spredt rundt i kommunen og består av eneboliger og to-, tre- og fire roms leiligheter.

Boligtildeling skjer av et tverrfaglig tildelingsutvalg, ledet av koordinerende enhet.

Husleie for tildelte boliger varierer normalt fra kr 4500 til kr 9200 i måneden avhengig av boligens størrelse og beliggenhet