Norge gir midlertidig kollektiv beskyttelse til ukrainere. Det innebærer at de som søker asyl får dette innvilget uten lang saksbehandling, og raskt kan bli bosatt i en kommune. Vennesla kommune eier selv flere typer boliger til utleie, men det vil trolig også bli behov for å videreformidle til privat utleie.

Vi har behov for alt fra store eneboliger til små leiligheter.

Boliger som blir meldt inn i skjemaet, blir registrert og utleier blir kontaktet av kommunen hvis det vil kunne bli behov for boligen du tilbyr.

Tusen takk for engasjementet du viser for mennesker som flykter fra krig.

Innbyggere og virksomheter som har aktuelle utleieboliger kan registrere sin bolig til utleie i skjema under: