Tre år

Vi ønsker å leie boliger i en periode på tre år, med oppsigelsestid på tre måneder.

Vennesla kommune inngår leiekontrakten og fremleier til flyktningene. Siden flyktningene selv skal dekke leiekostnader, må vi fokusere på boliger med et rimelig prisnivå.  

Krav

Vi har noen enkle krav til boligene:

  • Boligen må ligge langs kollektivaksen som har bussforbindelse til Vennesla. Dette fordi flyktningene skal inn på skoletilbud som ligger i nedre Vennesla.  
  • Boligen må være en egen boenhet/hybel/praktikantdel med ett eller flere soverom, eget kjøkken, bad og egen inngang. Det er ikke et krav om at boligene må være møblert.  

Innbyggere og virksomheter som har aktuelle utleieboliger kan registere sin bolig til utleie i skjema nederst på siden.

Kontakt:

For mer infromasjon kan du ta kontakt med Trond Remi Nilsen:

Epost: trond.remi.nilsen@vennesla.kommune.no
Mobil: 91874403