Da inviterer Vennesla Næringsforening, Frivilligsentralene og Vennesla Kommune til en spennende samskapingskveld.

Lars Ueland Kobro, «framtidsforsker» fra Telemarkforskning, skal lede kvelden og sammen kan dere finne ut av mange spennende ting.

Vennesla kommune står ovenfor store utfordringer.  Mange strever med utenforskap, vi blir flere eldre enn unge etter hvert og klimakrisen skal også løses.

Dette bør ikke bare bekymre. Det gir også en unik mulighet for å tenke nye løsninger, og sette rammene for hvordan vi kan jobbe sammen og skape en god utvikling for bygda vår. Da er din stemme og dine ideer viktige i prosessen.

Store spørsmål

Det er mange store spørsmål vi må svare på og løse sammen i årene som kommer:

  • Hvordan kan vi få til det lokalsamfunnet som inneholder de tilbud du synes er aller viktigst for egen og andres trivsel?
  • Hvordan skal vi få til at barn og unge får gode oppvekstsvilkår?
  • Hvordan sikre at unge fortsatt velger å bosette seg her.  
  • Hvordan sikrer vi et sterkt tilbud fra lag og foreninger?
  • Hvordan sikrer vi at næringslivet blomstrer og gir arbeidsplasser?
  • Hvordan sikrer vi at alle seniorene og de eldre får en best mulig alderdom?

I en forandringsprosess er det viktig å minne hverandre om alle de gode tingene som er i Vennesla. Derfor har vi invitert tilflyttere til Kulturhuset. De kan fortelle hvordan de opplever Vennesla. 

Lars Ueland Kobro er til daglig ansatt som forsker ved Telemarks forskning og omtales gjerne som fremtidsforsker. Han har verktøykassa full av prosessverktøy og trendanalyser.

Stort arbeid

Dette benyttes ofte i framtidsverksteder og samskapingsprosesser, som er det  vi nå skal starte i Vennesla. Lars Ueland Kobro vil lede oss trygt igjennom kvelden, og gi oss økt forståelse for hvordan vi kan skape sammen.

Det blir også en gjennomgang av venneslaportalen.no og hvilke muligheter som finnes i denne. Lag og foreninger vil også få informasjon om tilskuddsportalen. Dette er en portal kommunen har abonnert på og som sikrer at alle i Vennesla kan få oversikt over alle mulige tilskudd som kan søkes på her i landet.

Velkommen til spennende kveld!