I år som i fjor inviterer Hold Norge Rent til en stolstilt dugnad for å kartlegge forsøplede områder. Målet er både å få mer kunnskap om forsøpling og å gjøre det enkelt for frivillige å finne et sted å rydde. Strandryddeuka er Norges største nasjonale dugnad og finner sted 29. april til 5. mai, men siden det stadig er behov for opprydning ønsker Vennesla kommune og Avfall Sør å tilrettelegge for dugnad året rundt. Les mer om dugnaden på Avfall Sør sin hjemmeside.

Hvert år havner ca. 6,4 millioner tonn søppel i havet verden over. Konsekvensene er at nærmere én million sjøfugl, hundretusen marine pattedyr og et ukjent antall fisk og andre dyr kommer til skade, eller dør hvert år grunnet marin forsøpling. Og selv om Vennesla kommune ikke er en kyst kommune, vil avfallet som havner i innsjøer og vassdrag her på et eller annet tidspunkt havne i havet. 

Ryddeportalen
Ryddeportalen kan man registrere forsøplede områder langs innsjøer og vassdrag, arrangere ryddeaksjoner og melde seg på kommende aksjoner.

Vennesla kommune oppfordrer innbyggerne sine til å gå inn på Ryddeportalen å registrere forsøplede områder i kommunen. Eventuelt så kan dere sende en e-post til holmai@vennesla.kommune.no, så registrerer vi dette for dere. Slik kan frivillige som ønsker å arrangere aksjoner finne områdene som trengs å ryddes.
Dersom du planlegger en ryddeaksjon, stor eller liten, så kan du få gratis ryddeutstyr fra Hold Norge Rent i Servicetorget. Vi har sekker, poser og hansker i de fleste størrelser. Dersom dere skal avholde en stor ryddeaksjon så er der lurt å melde fra til kommunen i god tid, slik at vi er sikre på at vi har nok ryddeutstyr til dere.
Avfall kan leveres gratis på gjenvinningsstasjonene hele året. Åpningstider finner du på Avfall Sør sine nettsider.

Dersom du trenger hjelp til henting av avfallet, ta kontakt med Mai-Elin Beisland Holm på telefon: 982 94 320 eller e-post: holmai@vennesla.kommune.no.

Vinn fine premier
Avfall Sør har et eget Strandryddingslotteri. Alle som leverer avfall fra strandrydding til gjenvinningsstasjonen er med i premietrekningen av gavekort på kino.

Alt du trenger å gjøre er å registrere deg med navn, telefonnummer og hvor du har plukket på gjenvinningsstasjonen. Trekningen foregår hver måned, og vinneren vil bli kontaktet direkte. Les mer om konkurransen på Avfall Sør sin facebook-side

Det vil være tre hentesteder for søppel mandag 6. mai:

  • Otra - Ludeflaten
  • Fjordparken
  • Bommen