Først fikk ungdommene innføring i hva som mener med Grønn Urban Bygd. Det er altså konklusjonen på kommunens og Vennesla næringsforenings store arbeid med hva som er Venneslas identitet.

Kommunestyret har bestemt at Vennesla skal ta posisjonen som Norges grønne og urbane bygd. Både fordi vi har muligheten, men også fordi det er en del av den tradisjonen vi alltid har stått i i industrikommunen.

Men hva mener de som skal overta bygda og kommunen om noen år? Barne- og ungdomsrådet er enige i at Grønn Urban Bygd er noe å jobbe videre med. De fem gruppene mener vi er kommet for kort både på grønt og urbant. Samtidig sier de at vi må bli litt mer by-aktig, men aldri bli by. Vi skal være bygd.

I gruppearbeidene var ett tema felles for alle gruppene. Venndølene må kjøre mindre bil og det må bygges ut et bedre lokalt busstilbud, gjerne basert på elektriske busser.

Her er noen av ideene fra møtet som barne- og ungdomsrådet nå utfordrer kommunen om å jobbe videre med for å bli grønne og urbane:

 • Altfor mye søppel i skog og mark – kaste mindre, rydde mer.
 • Innføre en totalt bilfri dag en gang i året.
 • Bygge ut lokalt busstilbud
 • Billigere busstilbud
 • Sykkelstasjonen hvor folk kan låne/leie sykkel
 • Park sentralt i sentrum
 • Kjøpesenter, for å slippe å reise til byen.
 • Få folk til å gå og sykle mer.
 • Satse mer på Øvrebø og Hægeland
 • Flere fritidstilbud
 • Satse på næringsutvikling
 • Bygge flerbrukshall på Hægeland
 • Flere ladestasjoner for elbil
 • Ta vare på grønne arealer
 • Lokal diesel- og bensinavgift
 • Ansette ungdom til å rydde søppel i skog og mark

Her kan du lese dokumentet om Grønn Urban Bygd:

De dannet et samfunn.docx PDF document ODT document