Tema: Hvordan skal vi i Vennesla kommune bli best i Norge på samskaping?

Sted: Øvrebø videregående skole

Når: 2. september klokka 17.00 til 20.00

PÅMELDING HER

I Vennesla, Øvrebø og Hægeland har vi tradisjoner for å tenke sammen, skape sammen og jobbe sammen. Kommunestyret har allerede bestemt at vi skal bli blant de aller beste i landet på samskaping gjennom følgende vedtak:

 «Et omfattende samskapingsprosjekt igangsettes i 2020. Offentlige aktører fra stat, fylkeskommune og kommune, samt næringslivet og frivilligheten inviteres til et samarbeid med en klar ambisjon om å bli ledende i landet på dette området. For å lykkes med dette, blir det ekstra viktig med en økt satsing på bruk av ideelle organisasjoner, lag og foreninger for samarbeid med det offentlige."

Skal framtida bli tilnærmet like god som fortida, er vi avhengig av at gode krefter forsetter å spille sammen. Når 30 prosent av innbyggerne opplever utenforskap, klimautslippene er 45 prosent for høye og eldrebølgen setter inn, må vi tenke nytt.  I fotballen heter det samhandling. I Vennesla snakker vi om samskaping.

Men hvordan gjør vi det? 

Dette er bare noen spørsmål som må avklares og som må drøftes på konferansen:

 • Roller og dobbeltroller
 • Felles interesse eller egen interesse?
 • Hvor henvender man seg med en samskapingside
 • Hvem tar initiativ?
 • Hvem avgjør hvilke prosjekter som skal samskapes?
 • Hva kan vi samskape om, hva kan vi ikke samskape om
 • Hvordan organiserer vi samskapingen?

Det handler om hva vi kan få til når vi tenker helt nytt om organisering av velferdsoppgaver og oppgaveløsninger. Når frivilligheten, næringslivet og det offentlige begynner å tenke sammen og jobbe sammen, kan vi skape helt nye resultater. Hvordan skal vi utvikle dette videre? Hvem skal bestemme? Skal kommunen gi fra seg makt? Hvordan skal vi egentlig organisere samskapingen? Hva skal vi samskape om? 

Er du engasjert i lokalsamfunnet, må du få med deg konferansen i Øvrebø. Her skal vi ha det verkstedet som legger grunnlaget for hvordan Øvrebø, Hægeland og Vennesla skal løse de tre store utfordringene vi har i kommunen framover: Klima, utenforskap og demografi. 

PROGRAM:

 • 17.00: Velkommen 
 • 17.03: Rektor Ole Arild Endresen forteller om skolen.
 • 17.10: Tor Geir Kvinen, førsteamanuensis UIA.: Foredrag om samskaping, han har doktorgrad i emntet.
 • 17.40: To eksempler på samskaping. Alexander Etsy Jensen om Julegada og Jorunn Sagen Olsen om Ressursen.
 • 17.48: Paneldiskusjon: Tor Geir kvinen, UIA, Anette Steinsland, Vennesla Næringsforening, Tore Gustav Drivenes, God Driv AS, Karin Lilletun, Vennesla Frivilligsentral, Geir  O. Wehus, Øvrebø IL, Monica Røraas, Vindbjart og Vidar Homme, Vennesla kommune.
 • 18.20: Musikkinnslag:
 • 18.25: PAUSE og mat og inndeling i grupper
 • 18.45: Gruppearbeid ved Janne og Lotte.
 • 19.30: Samling og framleggelse gruppearbeid
 • 19.55: Oppsummering og takk: Vidar Homme, Alexander E Jensen og Øyvind Andersen
 • 20.00 Slutt

For ytterligere informasjon:

Vidar Homme, kommunalsjef samfunnsutvikling, telefon 900 18 240