Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Beredskap

For å verne innbyggernes liv og helse har kommunen planer for å krisehåndtering og for å forebygge uønskede hendelser.  Dette gjør vi ved å sette inn risikoreduserende tiltak på prioriterte områder.

Vennesla kommune har en bredt sammensatt beredskapsorganisasjon som omfatter kommunens ulike fagmiljøer.

Koordinator er sekretær, og i tillegg vil det være 2 loggfører.

I en krisesituasjon vil ordfører eller rådmann ta initiativ til samling av kommunens kriseledelse som vil ha en sammensetning avhengig av type krisesituasjon.

Kriseledelsen vil i tillegg kunne trekke til seg ressurser fra eksterne virksomheter som heimevern, Sivilforsvar, politi, sykehus o.a. Slike eksterne virksomheter inngår også i kommunens beredskapsråd som jevnlig møtes for å gjennomgå kommunens beredskap og for å diskutere hvordan en best kan opptre i fellesskap i krisesituasjoner.

I tillegg til tiltak satt i verk av kriseledelsen, vil kommunale enheter med daglige beredskapsoppgaver gjennomføre disse iht. sine beredskapsplaner (for eksempel brannvesen, vann- og avløps virksomhet).