Komunens rolle i beredskapssammenheng

Kommunen har et generelt og grunnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor sine geografiske områder som myndighet, virksomhet og som pådriver overfor andre aktører. 

Les mer i overordnet beredskapsplan for Vennesla kommune

Beredskapsforum

Som pådriver overfor andre aktører på beredskapsfeltet skal kommunen jevnlig ha kontakt med alle aktuelle offentlige og private aktører som er representert i kommunen. Kommunen arrangerer årlig beredskapsdag for å samle disse, knytte kontakter og gjennomgå aktuelle tema.

Psykososialt kriseteam

Kommunens psykososiale kriseteam gir omsorg til pårørende og mennesker som har hatt traumatiske opplevelser. Varsling av kriseteamet skjer via kommunen eller Politiet.

Varslingssystem

Vennesla kommune har tatt i bruk telefonvarsling til innbyggerne. Via Varsling24, sørger kommunen for at du får beskjed via SMS til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post, om hendelser i et geografisk område.