- Vi synes initiativet fra kommuneoverlegen er topp, og jeg oppfordrer alle russ om å følge dette opp. Det regner jeg også med at alle gjør, sier russepresident Marius Dubland Andersen.

Russepresidenten har hatt en utsatt og krevende posisjon de siste ukene. Smittesporerne retter en spesiell takk til russepresidenten for godt samarbeid. Han har bidratt med mye god hjelp, ikke minst da smittesporingen var på det aller mest omfattende i forrige uke. 

- Jeg oppfordrer igjen alle i russen til å bestille test i løpet av denne uken, altså de neste dagene. Dette på grunn av at det har vært mye smitte blant russen i Vennesla og i andre kommuner omkring oss. Også i Kristiansand oppfordrer de til at russen tester seg denne uken, sier Dalane.

Det anbefales å ha få nærkontakter til man får svar på prøven. Dersom man har symptomer når testen tas, må man vente hjemme til man har svaret.

Tirsdag 18. mai var første dag på lenge det ikke ble meldt nye smittetilfeller i Vennesla kommune. Onsdag 19. mai er det til nå meldt ett tilfelle. Det er snakk om person som allerede er i karantene, og smittevegen er innenfor kjent sirkel.

Det er fremdeles for tidlig å senke skuldrene. De kommende dagene vil vise om smitten er varig på veg ned, eller om 17. mai og fridagene fører til ny økning.