Dette er i forbindelse med nye smittetilfeller og karantenesituasjonen ved Vennesla ungdomssmkole. Vi har også pågående karantenstiuasjon fra før ved Klokkerstua barnehage.

- Alt som dere kan vurdere som unødvendig og noe som kan avlyses, bør avlyses. Dessuten må alle være ekstra opptatt av smittevernrådene. Hold ekstra god avstand, vask hendene og ha så få nærkontakter som mulig, sier Dalane.

Han presiserer samtidig at trening og aktiviteter for barn og unge regnes som nødvendig.  Vi prioriterer at de unge kan ha tilbud mest mulig normalt, selvsagt innenfor smittevernreglene. 

Møtet med foreldre og foresatte på Vennesla ungdomsskole begynte klokka 16.00. En gledelig nyhet er at det kun er tiendeklassen som må i karantene. Språkpartiet som først ble sendt i karantene, har ved nærmere undersøkelse holdt så god avstand og fulgt smittevernråd så godt at de ikke regnes som nærkontakter likevel.