Følgende pressemelding ble onsdag 6. januar sendt til offentligheten:

Regional samling om det beste alternativet – batterifabrikk på Grovane

Vi ønsker alle å se Agder som industrielt ledende i Norge, med stor nyskaping og satsing på nye, grønne arbeidsplasser. Vi ønsker alle å se Electric Region Agder fylt med enda mer konkret innhold. Arbeidsplasser er fundamentet for en god samfunnsutvikling.

Kommunene og det offentlige Agder bidrar aller best til å oppnå våre næringspolitiske mål når vi tilrettelegger og regulerer de aller beste regionale alternativene for industriutvikling, både industrielt og miljømessig.  Vi må arbeide slik at investorer og utbyggere får en enklest mulig prosess hvis de velger oss. Vi må samle oss om de beste alternativene og samarbeide om å nå målene. Dette er svært viktig skal vi nå opp i sterk konkurranse fra andre landsdeler og andre regioner.

Vennesla kommune inviterer derfor hele regionen til å stille seg bak Grovane-alternativet og Otra Holding AS og Vennesla kommune sitt arbeid for å tilrettelegge for ny grønn og bærekraftig industri på Dueheia på Grovane. Om få dager sendes tilbudet til utbyggingspartnerne i Norsk Hydro, Panasonic og Equinor. Det er viktig at Agder taler med én samlet stemme.

Grovane-alternativet har flere store fordeler, både kommersielt og miljømessig, som andre prosjekter lokalt og regionalt ikke kan matche.

  • Tomteområdet har ikke negative konsekvenser for annen internasjonalt ledende grønn industrietablering i regionen.
  • Tomta blir etablert på grunnfjell, uten store naturinngrep, og tomten er relativt flat. Dette åpner for lavere anleggskostnader og etableringskostnader enn konkurrerende prosjekter, spesielt hvis man vurderer etableringen i et lengre bærekraftperspektiv.
  • Tomta ligger nær stor vannkilde i Otra, og har enkel adkomst til kjølevann.
  • Kort vei til grønn energi på tomten. Statnetts sentralnettlinje på 420 kV går over tomten. Dette gir mulighet til å kunne forsyne tomten og næringen med all nødvendig energi for kommende produksjon. Det ligger også regional kraftstasjon like ved.
  • Traseen for Sørlandsbanen går langs tomten og med små investeringer i sidespor åpnes muligheter for grønn og rimelig transport av gods inn og ut fra fabrikken. Via jernbanen er det kort vei til både lokale, nasjonale og internasjonale havner i både Norge og Sverige. Dette er også i henhold til EU sin målsetting om å overføre gods fra vei til bane innen 2050. Frakt av gods på jernbanen vil kunne redusere behovet for transport langs veien, noe som sparer miljøet og øker trafikksikkerheten.
  • Høydeforskjell fra kysten og opp til tomta er liten og veiforholdene er gode– noe som er viktig for å etablere mest mulig grønn transport til og fra.
  • Fabrikken vil være sentralt plassert i Kristiansands-regionen med en befolkning på 150 000 innenfor en reiseavstand på inntil en halvtime, og med 20 minutters kjøretid til flyplass, universitet, havn og regionhovedstad.
  • Det er allerede etablert kollektivtilbud med pendlerbusser til og fra Kristiansand i området. Grunnlaget for at etableringen kan skje med lavest mulig vekst i personbiltrafikken er dermed det aller beste.
  • Utbyggerne har langt og bred erfaring med å tilrettelegge industritomter Det er et privat initiativ, noe som vil være med på å effektivisere realiseringsprosessen. Dette er planlagt utført med lokale samarbeidspartnere og noe som vil skape arbeidsplasser i selve utbyggingen av tomten, samt gi store positive ringvirkninger for arbeidsmarkedet i regionen i lang tid fremover.

Like før jul ble det bestemt at den første batterifabrikken på Agder skal bygges utenfor Arendal. Vi gratulerer Østre Agder og Arendal med seieren i kampen om å få Morrow Batteries, og vi applauderer at en hel region samlet seg om ett prosjekt. Vi skal heie på hverandre på Agder.

Den neste store batterifabrikken skal bygges av globale industriaktører – og nå handler det om å levere et tilbud og være en partner som er nasjonalt konkurransedyktig. Denne gang er konkurransen nasjonal, ikke lokal. Etter våre analyser er Grovane-alternativet det aller beste vår region og landsdel nå kan oppvise.

Prosessen med Morrow har lært oss at de private aktørene bak Otra Holding AS har det beste prosjektet, og da er det naturlig å invitere alle til en samling rundt dette. Det offentlige bør ikke drive konkurrende virksomhet til en privat løsning med de kvaliteter som Otra Holding AS sitt prosjekt på Grovane innehar. Vi bør tvert imot gi det all den oppbakking og støtte som en samlet Kristiansand-region og et samlet Agder kan oppvise.

Vi oppfordrer hele Agder til å jobbe sammen for å styrke Grovane-alternativet og Agders muligheter ytterligere for å vinne kampen om den nasjonale etableringen til Hydro, Equinor og Panasonic.

For ytterligere info

Nils Olav Larsen ordfører – 950 20 296