Dette er en viktig melding fra kommuneoverlege og smittesporingsteam.

Alle som har vært i lokalene til Milano Grill i Eikelandsbgyget i Vennesla sentrum  i den perioden vi snakker om, bør bestille korona-test raskt. De må teste seg torsdag eller fredag.  Kommuneoverlegen har bestemt at alle disse må være i ventekarantene til testsvar foreligger  

De som var der 28. og 29 kan testes i dag eller fredag. De som var der 30. må testes i morra.

Vi forventer at dette blir gjort.

Smittesporingsteamet jobber tett sammen med smittesporerne i Kristiansand rundt den smitten som har tilknytning til Milano Grill.

Du bestiller koronatest via www.C19.no . Hvis du ikke kan bestille digitalt, bruker du telefonnummer 902 23 523. Se også info på hjemmesiden

Smittesporingsteamet har i går kveld, natt og formiddag jobbet godt med å få total oversikt over smittetilfellene de siste dagene. Det oppstår stadig nye situasjoner og nye nærkontakter. Ting endres.

Karantene

En av de smittede onsdag har nærkontakter som ikke er smittet, men en har gjort en test hvor det ikke kunne konkluderes. På dette bakgrunn har rektor Dag Stian Tallaksen sammen med kommuneoverlegen satt 11 elever og 1 lærer ved Vennesla ungdomsskole i karantene. Karantenen kan bli noe utvidet. Det vil videre arbeid avgjøre, og vi vil informere om dette når konklusjon foreligger. Hvis den udefinerbare testen til slutt blir positiv, kan det komme flere nærkontakter og bli flere karantener. Tester vil avklare dette.

Tre nye

Det er også meldt tre nye smittede til nå i dag, torsdag. Vi kommer med informasjon om dette når smittesporerne har gjort sitt grundige arbeid.