- Vi er ett bo- og arbeidsmarked i regionen vår, og det er naturlig at vi agerer temmelig likt. Foreløpig er Kristiansand i smittegruppe tre, mens vi i gruppe 1, og vi innfører derfor ikke spesielle innstramminger i Vennesla ennå, men vi følger situasjonen tett. Vi vil så sterkt vi kan oppfordre folk til å følge smittevernrådene ekstra strengt, sier ordfører Nils Olav Larsen.

Sist døgn meldes det om 31 nye smittede på Agder, 21 i Kristiansand. Dette er rekord for ett døgn.

Agder har hatt over 300 smittetilfeller i februar. Mens R-tallet er 0,44 i Oslo, var det for et par dager siden 1,11 i Agder og noe økende.

I Vennesla har vi hatt ni smittetilfeller i februar og 60 totalt sett siden pandemien startet

Kristiansand har innført egen forskrift for treningssentre og serveringssteder. Vennesla er i en annen situasjon og har et annet marked for disse tjenestene – og vi avventer derfor å gjøre det samme.

Viktig  påminnelse

  • Vennesla kommune ber alle som kan ha hjemmekontor, om å benytte hjemmekontor.
  • Vennesla kommune oppfordrer alle som kan ha digitale møter, om å velge digital løsning framfor fysisk møte.
  • Vennesla kommune ber alle som kan unngå kollektivtrafikk, om å unngå kollektivtrafikk.

Men hva kan den enkelte gjøre av ekstra tiltak nå som smitten sprer seg i regionen? Du kan fortsette å følge de nasjonale rådene om avstand, besøk og arrangementer som kom i januar og som fortsatt gjelder. Og du kan følge ordførerens råd om å være ekstra nøye.

En viktig ting til: Du bør registere og ha kontroll på hvem du omgås og har som nærkontakt. Det vil lette mye arbeid og redusere spredning hvis vi får smitteutbrudd.

Vi minner om rådene som gjelder:

Råd:

  • Sosial kontakt begrenses i størst mulig grad. Sosiale møter oppfordres til å foregå utendørs. Ikke flere enn fem gjester på besøk hjemme.
  • Reising: Begrense reise til minimum. Kun helt nødvendige reiser gjennomføres.

Regler:

  • Maksimalt ti på private sammenkomster, 20 hvis sammenkomsten skjer utendørs.
  • Maksimalt ti personer på innendørs arrangementer, økende til 200 hvis fastmonterte seter.

Munnbind kan være lurt

Er munnbind en god idé nå? Ordfører Nils Olav Larsen sier bruk av munnbind ble diskutert på kriseledelsens møte fredag morgen. I andre deler av Norge bruker befolkningen mye mer munnbind enn vi gjør på Agder.

- Vi vil ikke komme med noe påbud eller regel her, men det er jo ikke forbudt å bruke munnbind og det kan være lurt i visse situasjoner.  Vi oppfordrer igjen den enkelte til å gjøre sin del av dugnaden og ta ekstra ansvar, sier Larsen.

Kommuneoverlege Per Kjetil Dalene sier dette om munnbind:

- Generell bruk av munnbind har lite for seg. Forskning viser at det går med titusenvis av munnbind for å hindre ett smittetilfelle. Men i spesielle situasjoner hvor du er litt tett på andre, kan det være klokt og veldig fornuftig.

Det er for eksempel ikke krav om munnbind på buss, men det er et godt råd å bruke munnbind på buss – særlig når det er mange på bussen.

Reduser kontakten!

Dalane minner om at fysisk avstand er og blir beste middel mot smitte:

- Å redusere antall nærkontakter, redusere reisevirksomhet og redusere sosial kontakt, er og blir det aller mest virkningsfulle smittevernrådet, sier Dalane.

Vi går inn i ei vinterferieuke der folk kommer hjem fra studier, venner skal på skiturer eller kafétreff og hvor risikoen for smitte heller vil øke enn reduseres. Derfor er det ekstra viktig å være bevisst avstand og sosial kontakt.

Ei uke på oss!

Kristiansands ordfører ga fredag morgen innbyggerne sine frist på ei uke under en pressekonferanse. Kommer ikke smitten under kontroll i løpet av vinterferien, vil Kristiansand innføre drastiske innstramninger og mye strengere regler.  Ordfører Larsen sier han er klar til å kalle inn plan- og økonomiutvalget og kriseledelsen på kort varsel hvis det blir behov for å følge opp med strengere tiltak også i Vennesla.

42 prosent av de yrkesaktive innbyggerne i Vennesla, jobber i byen. Det er stor inn- og utpendling og stor trafikk mellom kommunene. Derfor er det naturlig å samordne innsats og følge opp hverandres tiltak der det er naturlig.

Vi er på smittetoppen i Norge i øyeblikket. Nå må vi jobbe sammen om å få den ned igjen.