- Vi ser at ganske mange sunne og gode bedrifter plutselig har fått spist opp overskuddene og har akkurat nok med å greie seg. Vi må regne med både permitteringer og noen konkurser framover, sier banksjef i Sparebanken Sør, Steinar Larsen.

- Samtidig ser vi at kredittkortbruken går ned, som betyr at folk tar signalene, er fornuftige og reduserer overforbruk. Folk har fått det trangere, men vi ser at de foreløpig greier seg fint, sier Larsen som kommer med et viktig råd:

- Ta kontakt med banken for råd og veiledning før problemene tårner seg opp. Det er hjelp å få.

For hard brems?

Steinar Larsen er sammen med leder i Vennesla Næringsforening, Ole Harald Mykland, bekymret for at det nå bremses så mye i økonomien, at nedgangen kan bli sterkere enn den trenger å være. Når renteøkningene kommer sammen med kraftig kostnadsvekst og energikrise kan det samlede innstrammingen bli et problem i seg selv.

100 ansatte har allerede fått permitteringsvarsel ved Huntonit. Spørsmålet er om dette er et isolert tilfelle grunnet fulle lagre etter omsetningsnedgang i høst, eller om det er begynnelsen en mer omfattende trend i næringslivet.

Mye går bra – men er en grense

 Ole Harald Mykland melder om stadig mer press på bedrifter og virksomheter.

- Ingen hadde kalkulert med den strømprisene vi har sett i det siste, og ordningene hjelper på langt nær nok og alle. Jeg er likevel mest bekymret for 2023 og 2024 og varigheten av dette. Vi har rekordartet lønnsoppgjør, prisstigning og renteøkning samtidig med strømkrisen. Dette vil ikke bare ramme bedrifter som driver marginalt fra før, sier han.

Mykland sier mye fortsatt går bra, men han minner samtidig om at næringslivet har tålegrenser. Det er en grense for hvor lenge bedrifter kan oppleve redusert omsetning kombinert med økte utgifter uten å foreta seg noe.

Tirsdag morgen møttes banken, Vennesla Næringsforening og Nav til møte med ordfører Nils Olav Larsen og kommuneledelsen for å drøfte den nye situasjonen vi er inne i. Disse møtene skjedde jevnlig under korona-pandemien, og er tatt opp igjen i forbindelse med strømkrisen.

- Vennesla er en del av Norge og verden og det er ikke lett å løse lokalt noe som skjer globalt. Det vi kan gjøre, er å samarbeide godt og gjøre hverandre gode. Derfor er disse møtene viktige. Jeg er bekymret for framtida, men samtidig er jeg imponert over fornuften som vises fra mange, sier ordfører Nils Olav Larsen.

Færre på sosialhjelp

NAV-leder Rolf Velle melder om stadig nedgang i antall personer som ber om sosialhjelp. Arbeidsledigheten er også fortsatt på rekordlave nivåer. Samtidig øker antall personer i vanlig jobb og med vanlige inntekter som ber NAV om økonomisk veiledning og hjelp. Det er også stor økning i antall personer som ber om mathjelp hos frivillige organisasjoner.

Det er viktig å minne om NAVs veiledningsordning: Ta kontakt med NAV før du får akutte problemer. Det er bedre å planlegge gode løsninger og endringer i god tid, enn å havne i krise.

Velle minner også om mangel på arbeidskraft i flere bransjer.

- Vi er i stadig omstilling, og bortfall av noen arbeidsplasser er ikke så dramatisk hvis det stadig skapes nye og er behov for arbeidskraft andre steder. Jeg frykter at vi kan få en ganske kraftig smell neste år, hvis mye bremser samtidig, men på lengre sikt er fortsatt prognosene mangel på arbeidskraft, sier han.

Ta julehandelen i Vennesla!

Et lyspunkt i alle utfordringene, er Julegada som kommer i desember. Der er kommunen tungt inne med midler. Næringslivet sponser også med flerfoldige hundretusen og titusenvis av mennesker er ventet til Vennesla sentrum, som i år også kan skilte med nytt kjøpesenter. 

- Jeg vil oppfordre alle om å ta julehandelen i Vennesla, sier næringsrådgiver Torgeir Haugaa.

Dess mer handel som skjer lokalt, dess bedre går det for lokalt næringsliv. Samtidig er Julegada en fest med flere titalls gratisarrangementer, som alle, uavhengig av privatøkonomi, kan være med på.