- Det er ingenting som tilsier at barn og unge i Vennesla har det langt bedre og er mindre utsatt for vold, overgrep og vanskeligheter i hjemmet enn andre. Derfor er vi ekstra utrolige for fallet vi nå ser, sier Taraldsen.

BARNEVERNETS HJEMMESIDE

BEKYMRINGSMELDING KAN RINGES TIL 38 15 23 23 

Mer enn halvert

Marie Bodin har ansvaret for mottak av bekymringsmeldinger. Antallet meldinger er i øyeblikket mer enn halvert sammenlignet med en mer vanlig virkelighet. Vanligvis håndterer og jobber barnevernet med mellom 50-60 saker/henvendelser i måneden. Nå er tallet under 20, og  slik har det vært det i flere måneder.

- Vi har et svært godt samarbeid med skoler og barnehager, og henvendelser derfra er bortimot som normalt. Det er antall henvendelser fra innbyggere og frivilligheten som faller kraftig. Vi opplever også at fallet i saker er spesielt for Vennesla. Andre barnevern på Agder melder om samme antall henvendelser som før, eller til og med flere, sier Marie Bodin og Mary Ann Taraldsen.

Begge kjenner på den nagende vonde følelsen av at det er noen barn der ute somakkurat nå  ikke blir sett og hørt, barn som skulle fått hjelp, familier som skulle fått hjelp. Taraldsen frykter at færre voksne treffer, møter og ser barna under pandemien, og at flere blir isolert med problemene sine.

- Vi treffes mindre og ser mindre til hverandre under pandemien, og er det noe barn med problemer er flinke til, så er det å skjule. Lojaliteten er så stor at de velger å gå alene med problemene sine – og særlig de med de aller mest alvorlige utfordringene. Jeg oppfordrer folk til å ta en telefon hvis de kjenner at noe ikke stemmer, at noe bør sjekkes, sier Taraldsen.

Tror det må ha med pandemien å gjøre

Hun har ingen annen forklaring enn at reduksjonen i antall henvendelser må ha med pandemien å gjøre, og hun minner hvor viktig inkludering og forebygging er.

- Et krenka barn blir dessverre for ofte til en voksen i utenforskap. Familie og naboer og venner må se hverandre. Det er så viktig å oppdage og bistå. Barnevernet er her for å forebygge og hjelpe. sier hun.

Hos barnevernet kan du fortelle akkurat hva du tenker – helt anonymt. Marie Bodin har altså ansvaret for mottaket av bekymringsmeldinger og hun poengterer at det er helt trygt å ta kontakt.

- Du kan være anonym. Du kan også være anonym om barna du vil melde om eller saken du vil snakke om. Du kan bare drøfte hva du tenker helt generelt, og høre med fagfolk. Vi er der for å hjelpe, sier Bodin.

Cirka halvparten av meldingene blir aldri til noe mer. De løses med en god prat. Resten blir til et en sak, og de aller fleste tiltakene handler om samarbeid og frivillig støtte til foreldre. Bare to ganger siden 2016 har barnevernet i Vennesla innført tiltak uten foreldres samtykke.

- Kan det være at venndøler har mindre tillit til barnevernet enn andre?

- Ingenting tyder på det. Vi ønsker å heie på familien. Vi er der for foreldre og barn, og vi ønsker å støtte hjemmene og vi ønsker å hjelpe foreldre til å være gode foreldre. Noen få har dessverre en helt annen oppfatning av oss, men jeg tror ikke det er mindre tillit i Vennesla enn andre steder, sier Taraldsen og minner om at tilliten til barnevernet generelt er økende i Norge.

Være der for de som trenger det

De siste tiårene har vi fått en helt annen åpenhet om ting som før var skam og tabu. Det er ikke veldig mange år siden mange barn måtte være helt alene med overgrepene og vold og omsorgssvikt. Fallet i antall henvendelser til barnevernet tyder på at pandemien gjenskaper noen av fortidas mørke skygger.

- Vi frykter det. Det er derfor vi går ut med denne informasjonen. Vi håper hele Vennesla vil være der for de som trenger det mest. Sitter du med en bekymring og en magefølelse, er vi der for å snakke og veilede. Vi skal heie på familiene og skape gode oppvekstvilkår, sier Bodin og Taraldsen.

Fakta om barnevernet:

  • Barnevernet i Vennesla er barnevern for kommunene Vennesla, Iveland, Evje og Hornnes og Åseral.
  • 27 ansatte. Noen er sosionomer, noen sykepleiere, barnevernspedagoger og mange har videreutdanning og mastergrad.
  • Det er i øyeblikket cirka 200 barn som mottar hjelp fra tjenesten. 
  • Hovedkontoret er på Hunsøya og telefonummeret er 38 15 23 23