Nyheter

Velkommen til Skytekveld i Øvrebøhallen 17. oktober!

Trykk på linken for mer informasjon.


Treningstimer for høsten 2019 er:

Torsdag kl. 16.30-17.30: Kommunetrimmen på Trimeriet.  


 

Her finner du protokollen fra årsmøte i VK BIL - avholdt 21. mars 2019 i kantina på Herredshuset. 

Protokoll årsmøte 2019.pdf


Her finner du saksdokumentene til årsmøtet 2019;

Saksdokumenter årsmøtet i VK BIL 2019.pdf

Årsmøtet avholdes i kantina på Herredshuset, torsdag 21. mars kl. 16.00. Påmelding til bedriftsidrettslaget@vennesla.kommune.no 

 

Styret. 


VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I

VENNESLA KOMMUNALE BEDRIFTSIDRETTSLAG

 

TORSDAG 21. MARS 2019 KL. 16.00 I KANTINA PÅ HERREDSHUSET

Det blir servering av varm mat til alle deltakere.

 

Saker som ønskes tatt opp i årsmøtet sendes til styret innen 6. mars til bedriftsidrettslaget@vennesla.kommune.no

 

Påmelding innen 18. mars til bedriftsidrettslaget@vennesla.kommune.no

*Gi beskjed om evt. allergier.
 

Om VKBIL

VKBIL ønsker å være en miljøfaktor for ansatte i Vennesla kommune, og vi ønsker å stimulere til at flest mulig ansatte kommer med i en eller annen form for fysisk aktivitet. Litt fysisk aktivitet i et godt og sosialt miljø gjør hverdagen lettere og jobben mer interessant. 

Vi håper at du vil finne en aktivitet som du kan tenke deg å prøve!

Ta gjerne kontakt med en av oss i styret. Husk også at ris, ros og gode ideer er alltid velkomne!

Styret i VKBIL

Historikk

• Vennesla Kommunale Bedriftsidrettslag ble startet i 1973.

De første årene i bedriftsidrettslagets historie var det fotball som var mest i fokus. Senere ble det etablert et skytterutvalg som drev med bane- og leirdueskyting. I dag er det aktiviteter som bowling, volleyball, sykling, trimaksjon, treningsøkter på treningssenter osv. som samler medlemmene.

• Vi er nå ca. 400 medlemmer, men har god plass til flere.

Vennesla Kommunale Bedriftsidrettslags hovedmålsetting:

• Vennesla Kommunale Bedriftsidrettslag skal være et integrerende og allsidig bedriftsidrettslag for alle ansatte i Vennesla kommune.

• Lagets aktiviteter skal gjenspeile medlemmenes interesser med hovedvekt på sosiale og inkluderende aktiviteter som skaper trivsel, samhold og bedre helse.

• Laget skal bidra til å øke den fysiske aktiviteten til ansatte i Vennesla kommune gjennom egne aktiviteter, aktiviteter initiert av andre og gjennom oppslutning om kampanjer.

• Alle ansatte i Vennesla kommune kan være medlem i Vennesla Kommunale Bedriftsidrettslag.

Delmål:

• Arrangere minimum en åpen aktivitet pr. år hvor flest mulig kommunalt ansatte og evt. også familier kan delta.

• Arrangere minimum en sosial aktivitet pr. år for lagets medlemmer.

• Tilrettelegge for, - og stimulere til at medlemmer som driver idrettsaktiviteter og/eller mosjon kan få bistand og støtte til sin aktivitet gjennom medlemskapet i idrettslaget.

Bli medlem


Dersom du ønsker å bli medlem av Vennesla kommunale bedriftsidrettslag, - ta kontakt med kommunens lønningskontor eller en av oss i styret.
Medlemskontingenten er på kr 15,- pr mnd. Denne trekkes automatisk av lønna.

Alle ansatte i kommunen, samt pensjonister som har hatt sitt arbeid i Vennesla kommune, kan bli medlemmer. Også alle ansatte i NAV kan bli medlem.

Send mail til bedriftsidrettslaget@vennesla.kommune.no med navn, arbeidssted, fødselsdato og telefonnummer. 
 

Påmelding til timer

For påmelding til timer på Trimeriet gå på Facebook sin gruppe for dette

Tilskudd til aktiviteter


Retningslinjer for tilskudd til grupper og enkeltmedlemmer i Vennesla kommunale bedriftsidrettslag.

Ved deltakelse i terreng/sykkel/ski-karusellen vil VKBIL dekke halve beløpet til kontingenten, minimum kr. 200,-
Enkeltmedlemmer kan søke om støtte til startkontingenter for diverse løp (eks sommerløpet, Hovden tour). VKBIL kan dekke inntil halve beløpet, maks kr. 200,-. Maks kr. 600,- pr person (som deltar på flere løp)
Aktive grupper kan søke om tilskudd til drakter, utstyr o.l. Kan støttes med inntil kr. 2000,-
VKBIL dekker påmeldingskontingent for seriespill/særkretser. Maks 5000,- pr lag pr år. Forutsetning at laget representerer VKBIL
Grupper av medlemmer som arrangerer aktivitet/tur som inneholder et visst element av fysisk aktivitet, kan etter søknad, støttes med kr. 100 pr deltaker. (Det gis kun støtte til deltakere som er medlemmer av VKBIL)
Beløp for tilskudd vedtas årlig av årsmøte.

Krav for alle tilskudd er at medlemmet / laget representerer VKBIL