- Det er viktig å ha disse samtalene med ulike bedrifter. Da får vi komme tett på både det som går bra og det som er mer utfordrende og vi får høre om hva vi som kommune kan bidra med, sier ordfører Nils Olav Larsen.

Denne gang var det ordføreren og næringssjef Torgeir Haugaa som reiste til Hunsøya. Kommunedirektøren var opptatt i møter andre steder.

- De fleste vet jo mye om virksomheten på Hunsøya, men det er imponerende hva de får til, sier Torgeir Haugaa.

Under besøket ble det naturligvis snakket om de store rebguleringsplanene for området. NVE har som kjent krevd flere flomutredninger og flere forebyggende tiltak. Dette ser ut til å løse seg greit, og prosessen er nå god. Det ble også snakket om hvordan man skal komme videre med rundkjøring og ny adkomst til øya. Dette er jo et av prosjektene som Vennesla ønsker inn i byvekstavtalen, men som vi så langt ikke har lykkes med.

Ordføreren og næringssjef fikk også forhåndsinformasjon om det som nå er kjent: Etableringen av den store omløpsfabrikken på inntil 7.000 kvadratmeter i PM9, som Varodd og A3 Ressurs står bak.

Ordfører og næringssjef møtte Trygve Aas, Agnar Espegren og Helge Ulstein. Alle fem var enige om at slike samtalemøter heller bør bli flere enn færre. Vi bygger bygda med å snakke sammen og samarbeide.

Under pandemien ble det få slike bedriftsbesøk. I fjor var det flere, ikke minst på Plasteren da den var truet, og i år har ordføreren blant annet vært hos flere bedrifter i Øvrebø.