Det er urolige tider og behovene til dere arbeidsgivere er mange og ulike. Klikk her for å få siste informasjon fra NAV der vi viser til hvordan du som arbeidsgiver går frem hvis du må permittere eller si opp noen på grunn av koronaviruset. Her viser vi til en del nettsider og det er helt nødvendig siden informasjon og regler endrer seg omtrent fra time til time. Det er viktig at dere som søker informasjon bruker linkene for de vil hele tiden være oppdatert med siste nye informasjon. Regjeringen jobber kontinuerlig for å finne løsninger som skal gjøre det lettere for bedrifter å komme seg gjennom denne perioden og også for den enkelte som blir permittert eller oppsagt. I vedlegget vises det også til hva den som blir permitterte eller oppsagt skal gjøre.

Det er kommet en digital løsning for arbeidsgivere ved permittering, masseoppsigelser og innskrenking av arbeidstid. 

Det er stor pågang hos NAV så vi oppfordrer til å bruke nettsidene og de digitale tjenestene der. Finner dere ikke svar så tar dere selvfølgelig kontakt for å få hjelp, ring arbeidsgivertelefonen: 55 55 33 36.

NAV Midt-Agder har et ønske om tilbakemeldinger fra virksomheter i våre kommuner (Vennesla, Iveland, Åseral, Bygland, Valle og Bykle) for å sjekke ut hvilke innvirkninger koronapandemien har på virksomhetene, og hvordan dette kan påvirke det tilbudet virksomheter og ansatt i virksomhetene kan ha behov for i fra NAV Midt-Agder. Vi ønsker deres hjelp til å krysse av på noen enkelte spørsmål, klikk inn på Spørreskjema

Slik søker du lønnskompensasjon for dine ansatte