Egil Strømme, Ingrid S. Konsmo og Jo Viljam Drivdal.
Egil Strømme og Jo Viljam Drivdal fra fylkeskommunen flankerer Ingrid S. Konsmo i Vennesla kommune - alle fornøyd med det ombygde busstoppet i Sentrum.

Både brøytebiler, lastebiler og busser har hatt sine problemer. Da det gamle busstoppet ble anlagt, ble det for krapp sving og noe smalt og trangt. Det hjalp ikke at Agder Kollektivtrafikk satte inn regionbusser på 15 meters lengde. Noe måtte gjøres.

Vest-Agder fylkeskommune og Vennesla kommune har samarbeidet om prosjektet som finansieres med bompenger fra bommene i Kristiansand  - eneste prosjekt i Vennesla til nå som kommer fra den spesielle forlengelsen av bompengeordningen.

Opprinnelig var det en bompengeordning kalt fase en. Den finansierte Vågsbygdveien med mere, samt en myk pakke i hele regionen. Nå eksisterer en foreløpig bompengeinnkreving som pågår mens man venter på avklaring av nye bompengepakker for Gartnerløkka-utbyggingen og byvekstavtale for regionen.

Det nye busstoppet i Vennesla vil bety en hel del positivt for kollektivtrafikken. Det var en flaskehals. Nå kommer bussene lettere fram. Samtidig vil hele trafikk-situasjonen i sentrum forbedres.

Det er også satt opp sykkelskur. Du kan sykle til bussen, sette den tørt, før du for eksempel tar bussen til jobb i Kristiansand.

For Vennesla kommune er bedre kollektivtilbud en prioritert sak. Det pågår nå en prosess for et bedre lokalbusstilbud og et enda bedre tilbud til og fra Kristiansand. Ordføreren har tatt flere initiativ og det samarbeides mellom Vennesla kommune og Agder Kollektivtrafikk.

Prosjektet har kostet cirka 1,8 millioner kroner og de flotte arbeidene er utført av Fjellestad & Heggland AS