Hvem kan få hjelp

  • foreldre er bekymret for sitt barn, og opplever at de trenger hjelp
  • barn ikke får dekket sine grunnleggende behov for omsorg, trygghet, mat og stell
  • barn blir utsatt for fysisk/psykisk mishandling eller seksuelle overgrep
  • foreldre har rusproblemer eller psykiske vansker som påvirker omsorgen for barn
  • barn ruser seg eller begår alvorlig kriminalitet

Målgruppe

Gjelder for alle barn fra 0-18 år, etter samtykke kan tiltak forlenges frem til 23 år.

Råd og veiledning

Dersom du ønsker å snakke med noen ang. spørsmål om barn/familier kan du ta kontakt i åpningstiden, mandag - fredag kl 08.00-1500, tlf 38 15 23 23.

Etter kontoret åpningstid kan du kontakte Barnevernvakta, tlf 38 07 54 00.